USA : Nové infekcie HIV predovšetkým u homosexuálnych mužov

Z výskumu uskutočneného Americkým centrom pre ochranu pred šírením ochorení ( U.S. Center for Disease Control) vyplýva, že 61% nových infekcií vírusom HIV v rozmedzí rokov 2006 -2009 bolo zaznamenaných u homosexuálnych mužov .
Títo muži pritom predstavujú len 2% americkej populácie. Celkovo boli nové nákazy zaznamenané u 48 100 osôb, z toho bolo 29 300 praktizujúcich homosexuálnych mužov.
27% nových ochorení tvorili muži vo vekovom rozmedzí 13 -29 rokov.
Štúdia rovnako preukázala, že 20% homosexuálov-mužov je nakazených vírusom HIV, pričom minimálne polovica z nich o tejto nákaze vôbec nevie.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.