Ikona sa vydá na pro-life púť „od oceána k oceánu“

V poslednú januárovú sobotu sa zišli  v kláštore na Jasnej Góre v Czestochowej  predstavitelia pro-life hnutí zo 16 krajín Európy, Ázie a USA, aby sa modlili za rozvoj civilizácie života a lásky vo svete. Posvätená bola aj kópia ikony Čiernej Madony, ktorá bude putovať „od oceánu k oceánu“ – začínajúc vo Vladivostoku, cez celú Áziu a Európu až do portugalskej Fatimy. Pozvanie prijali aj predstavitelia pravoslávnej cirkvi z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny ako i viceprezident Human Life International Peter West.

Ewa Kowalewska, hlavná predstaviteľka Human Life International Európy konštatovala, že putovanie posvätných ikon po miestach, ktoré sú najviac ohrozené nejakým zlom a trvá v nich obrovský boj, je starou tradíciou v katolíckej i pravoslávnej cirkvi.

Akt zasvätenia – slávnostná prosba a zároveň sľub brániť ľudský život za každých okolností bol prečítaný v troch jazykoch – poľskom, anglickom a ruskom. „Stojíme pred Tebou, Matka nášho Vykupiteľa, plne si vedomí, že sami nie sme schopní vyhrať tento globálny boj. Stoj na čele obrany pro-life hnutí a veď nás. Ochraňuj život! Zachráň rodiny! Posilní nás! “

Túto jedinečnú slávnosť v kaplnke ikony v  Jasnej Gore viedol Mons. Stanislaw Nowak, czestochovský arcibiskup, spolu s dvoma ďalšími biskupmi a mnohými poľskými a zahraničnými kňazmi. Prítomní boli aj pravoslávni kňazi z Ukrajiny a Bieloruska a pro-life predstavitelia týchto krajín. Počas obradu, arcibiskup Nowak požehnal kópiu ikony z Czestochowej. Podľa starej tradície otcov Paulínov, kópiu ikony priložil k originálu, čo aj Pravoslávna cirkev uznáva  ako významné gesto. Táto ikona bola napísaná na drevo použitím tradičnej vaječnej tempery, minerálnych pigmentov a 23 karátového zlata v rovnakej veľkosti ako originál.

Z účastníkov  stretnutia sa vytvoril Medzinárodný organizačný výbor, vrátane ortodoxných hnutí. Každý člen Medzinárodného výboru vytvorí národný výbor zodpovedný za národnú púť ikony. Slovensko v tomto výbore zastupuje Marcela Dobešová, ktorá sa zúčastnila na celom programe aktu zasvätenia i rokovania vo výbore.

Počas stretnutia metropolita Hilation z Moskovskej Patriarchálnej Pravoslávnej cirkvi  zaslal Výboru oficiálny list, v ktorom požehnáva púť ikony „Východ a Západ za obranu života“.

V akte zasvätenia sa uvádza: „Žijeme v ťažkej dobe veľkého globálneho ataku civilizácie smrti. Umiera veľmi veľa nevinných ľudí – nenarodené deti, starí i chorí. Počet obetí už presahuje dve miliardy ľudí. Každý deň ďalších 50 tisíc detí zomrie v matkinom lone. Mnohí ľudia nechcú mať deti vôbec. Prostriedky na zničenie plodnosti a života sú čoraz bežnejšie.

Neplodnosť manželských dvojíc  sa zvyšuje. Ľudský plod – dieťa sa stáva produktom modernej technológie, darcom buniek a orgánov. Deti „sú vyrábané „s určenými vlastnosťami, podriadené výberu. Stovky tisíc zmrazených embryí sa udržuje medzi životom a smrťou v tekutom dusíku.

Medzinárodné ľudské právo popiera právnu ochranu života nenarodeného dieťaťa. Stále viac a viac krajín legalizuje eutanáziu. Zvyšuje sa útok na manželstvo a rodinu. “

Obrancovia ľudského života berú na vedomie túto dramatickú skutočnosť a sú presvedčení, že s pomocou Božou, na príhovor Matky Božej,  civilizácia života zvíťazí. Vyhlasujú, že každá snaha bude zameraná na obranu ľudského života, predovšetkým života najmenších a najzraniteľnejších. Táto nová ikona Czestochowskej Panny Márie začína tvoriť svoju vlastnú históriu. V nedeľu 29. januára na svojej ceste na Východ pricestovala do Minska v Bielorusku.

Zverenie ochrany civilizácie života a lásky do rúk Najsvätejšej Panny Márie

Najsvätejšia Panna Mária, prečistá Matka Božia, Nepoškvrnené Počatie.

Do Tvojich rúk zverujeme veľkú úlohu ochrany civilizácie života a lásky. Žijeme v ťažkej dobe masívneho globálneho ataku civilizácie smrti. Umiera veľmi veľa nevinných ľudí – nenarodené deti, starí a chorí. Počet obetí už presahuje dve miliardy ľudí. Každý deň ďalších 50 tisíc detí zomrie umelým potratom v lonách matiek. Mnoho ľudí nechce mať deti vôbec. Vyrastajú centrá, ktoré ničia plodnosť a život.

Narastá neplodnosť manželských párov. Ľudský plod sa stáva produktom modernej technológie, darcom buniek a orgánov. „Vytrácajú sa” postihnuté deti vďaka selekcii pred narodením. Stovky tisíc zmrazených embryí sa udržuje medzi životom a smrťou v tekutom dusíku.

 Medzinárodné ľudské právo popiera právnu ochranu života nenarodeného dieťaťa. Stále viac a viac krajín legalizuje eutanáziu. Zvyšuje sa útok na manželstvo a rodinu.

Najsvätejšia Matka,  sľubujeme Ti, že z celej našej sily budeme brániť ľudský život, najmä život malých a bezbranných.

Stojíme pred Tebou, Matka nášho Vykupiteľa, s plným vedomím, že sami nie sme schopní vyhrať tento globálny boj. Stoj na čele obrany pro-life hnutí a veď nás.
Ochraňuj život! Zachráň rodiny! Posilní nás!

Vypros u svojho Syna víťazstvo civilizácie života a lásky!
Czestochowa, Jasna Gora, 28.januára 2012

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.