Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová k úmrtiu Františka Tondru

Mnohých z nás zarmútila správa z médií, že zomrel emeritný biskup Mons. Prof. ThDr. František Tondra. Odišiel od nás nečakane láskyplný otec a služobník. Pre nás je jeho odchod veľmi bolestivý, zvlášť preto, lebo bol jedným zo zakladajúcich členov Fóra života. Jeho záujem o bioetické otázky, osobná angažovanosť a apelácie z pozície predsedu Konferencie biskupov Slovenska a predsedu Bioetickej subkomisie teologickej komisie pri KBS pomohli zvrátiť na Slovensku mnohé programy zamerané proti rodine a úcte k ľudskému životu.

Za jeho dlhoročnú vynikajúcu obhajobu úcty k človeku a ľudskému životu v celospoločenskom rozmere v kategórii Slovenská osobnosť v roku 2007 získal Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života.  Naposledy sa k nám prihovoril pri 10. výročí vzniku Fóra života. Práve pred desiatimi rokmi na Fóre života v Rajeckých Tepliciach povedal: „Nič nie je zbytočné. Musíme byť pripravení na to, že na ovocie našej práce budeme musieť dlho čakať v zmysle slov svätého Pavla: «Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast.» (1 Kor 3, 6-7)“

Skutočne, nič nie je zbytočné, otec biskup. Láska nezomiera, ľudia áno. Ostávate žiť v našich srdciach, našich mysliach a v našej práci v prospech ochrany života. Ovocie Vašej práce zostáva v nás. Za toto všetko nech Vás Pán odmení večnou radosťou.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.