Manželstvo potrebuje podporu, nie destabilizáciu

Fórum života so znepokojením vníma tzv. Dúhový PRIDE v Bratislave, ktorý je plánovaný na 9. júna a súčasťou ktorého majú byť predstierané sobáše ľudí rovnakého pohlavia pod záštitou primátora Milana Ftáčnika. Fórum života podporuje rodinu založenú trvalým manželským zväzkom medzi mužom a ženou, pretože iba takéto rodiny dokážu zabezpečiť stabilitu spoločnosti a zdravý rozvoj novej generácie.

Fórum života verí múdrosti občanov Slovenska, že vnímajú kvalitatívny rozdiel medzi manželským vzťahom a alternatívnym homosexuálnym vzťahom. Sme plní nádeje, že občania sa nenechajú pomýliť návrhmi na redefinovanie manželstva, ktoré sú v rozpore so zdravým rozumom. V tejto nádeji vyzývame všetky verejné autority, aby jednoznačne podporovali evidentnú definíciu manželstva a jeho zmyslu tak, ako ju máme zakotvenú v základných zásadách zákona o rodine:
„Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.“ (Čl. 1, Zákon o rodine 36/2005 Z.z.)
„Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností.“ (Čl. 3, Zákon o rodine 36/2005 Z.z.)

Fórum života vyslovuje veľkú vďačnosť a uznanie všetkým manželom a ich rodinám, ktorí venujú svoj čas a um na napĺňanie svojho poslania. Preto pravidelne participuje na občianskych aktivitách na podporu manželstva a rodiny, ako sú Deň rodiny a Národný týždeň manželstva. Z tohto dôvodu sa pripája aj k otvorenej výzve Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, adresovanú verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva (http://www.peticia.sk/skutocny-pride/index.php) a taktiež k akcii Hrdí na rodinu, ktorá sa uskutoční 09.06.2012 v Bratislave vytvorením živej reťaze 50 mladých ľudí a rodín (http://www.facebook.com/HrdiNaRodinu).

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.