Občianske združenia poslancom: Zákon registrovaných partnerstvách nechceme

Rodina založená na manželskom zväzku muža a ženy je tisícročiami overený najlepší model pre splodenie a výchovu detí. Sme preto znepokojení opätovnou snahou niektorých politikov zmeniť zákony Slovenskej republiky tak, aby postavili vzťahy osôb rovnakého pohlavia na rovnakú úroveň vzťahu muža a ženy.

Žiadame predsedu vlády a najsilnejšej parlamentnej strany Róberta Fica, aby raz a navždy urobil koniec takýmto nezmyselným aktivitám tým, že predloží návrh ústavného zákona o ochrane manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy.

V Programovom vyhlásení vlády na roky 2012 – 2016 v kapitole „Rodina – základná bunka určujúca kvalitu života“ sa píše:
„… Preto vláda presadí dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro…“

Apelujeme na poslancov NR SR, aby rázne odmietli politické snahy predefinovať v slovenskej legislatíve podstatu manželstva. Špeciálne vyzývame poslancov vládnej strany Smer, aby dodržali svoj sľub a jednoznačne odmietli akékoľvek návrhy na zavedenie registrovaných partnerstiev homosexuálov. Pre spoločnosť by bolo oveľa vhodnejšie prijať takú legislatívu, ktorá zabezpečí ochranu manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy.

Na podporu našej požiadavky zvolávame zhromaždenie občanov v deň začatia 7. schôdze NR SR, 11. septembra 2012 pred budovu parlamentu.

Centrum pre bioetickú reformu – Ing. Jana Ray – Tutková, MA
Fórum života – RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Inštitút Leva XIII. – Mgr. Róbert Mátéffy
Inštitút pre ľudské práva a rodinu – Mgr. Patrik Daniška
Mladí KDS – Mgr. Ivan Lučanič
Pastor Bonus – Mgr. Marek Nikolov

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.