Ikona na Starých Horách – „povedať NIE všetkému, čo napáda a ničí rodinu“

V sobotu 1. septembra čakali ikonu Panny Márie Częstochowskej štyri zastavenia. Po rannej svätej omši v Trnave sa vydala na cestu na známe mariánske pútnické miesto Staré Hory pri Banskej Bystrici, kde bola slávnosť prijatia umocnená aj tým, že bola práve fatimská sobota. Ikonu privítalo vyše 1000 veriacich a kňazi ju niesli k Studničke, kde nasledovali krátke príhovory a modlitba ruženca. Svätú omšu celebroval Mons. Marián Bublinec, administrátor Banskobystrickej diecézy, s asi 30 kňazmi. Vo svojej homílii hovoril o potrebe „zmeny mentality nášho sveta,“ aby sme prestali ničiť a vraždiť tých najnevinnejších a najbezbrannejších. Podotkol, že práve cez vzťah otca a matky dieťa „nasáva“ Božiu lásku. Moderná psychológia hovorí, že toto je ten najdôležitejší pocit, ktorý dieťa od počiatku môže získať – z manželskej lásky svojich rodičov prijíma presvedčenie, že sa oplatí v tomto svete žiť, a to mu počas celého ďalšieho života pomáha s vierou prekonávať nástrahy a prekážky. Mons. Bublinec poukázal na to, aké potrebné je pre ženu a celú rodinu cítiť oporu otca – ochrancu – takého, akým bol aj sv. Jozef pre Pannu Máriu. „Normálne, zdravo uvažujúci ľudia konečne prišli na to, čo nám hovorí evanjelium už 2000 rokov,“ pokračoval diecézny administrátor a vysvetlil, že ak sa odkloníme od Božích prikázaní a evanjelia, ideme sami proti sebe. Je potrebné rozlišovať, čo je skutočné dobro, a čo sa ako dobro iba tvári, a to človek dokáže iba vtedy, ak je otvorený pravdám viery. „Zdravý rozum, viera, kresťanské presvedčenie hovoria, že iba normálna rodina, postavená na nerozlučiteľnom manželstve medzi mužom a ženou, môže byť niečo, čo našej Cirkvi a spoločnosti pomôže,“ pokračoval Mons. Bublinec a dodal, že Cirkev tu nie je zo zásady proti všetkému, čo sa deje vo svete, ale preto, aby chránila človeka: „Ak Cirkev prestane pripomínať tieto základné pravdy, zradí človeka.“ Budúcnosť je postavená na otvorenosti životu a je potrebné povedať jasné NIE všetkému, čo napáda a ničí zdravú rodinu. „Máme pocit, že sme slabí, že to sami nedokážeme, ale na príhovor Panny Márie sa to dá“ – tak znel záver homílie na Starých Horách. Po svätej omši mali ľudia až do 14:00 hodiny možnosť pristúpiť k ikone, aby sa jej poklonili a zotrvali modlitbe. Napriek daždivému počasiu bola atmosféra radostná a plná Boha.

Zo Starých Hôr sa organizačný štáb spolu s ikonou vydal na cestu do Rajeckej Lesnej, putovanie však prerušilo zlomenie disku na kolese prívesného vozíka a nedalo sa s ním pokračovať ďalej. Ikona však bola pohotovo preložená do iného osobného auta, a napriek tejto vynútenej zastávke sprievod meškal do svojej ďalšej destinácie necelú polhodinu. V Rajeckej Lesnej na Božiu Matku z Čenstochovej čakalo 11 autobusov s pútnikmi a veriaci vytvorili pred vchodom do baziliky špalier na privítanie ikony. Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis predniesol uvítaciu modlitbu, nasledovala modlitba ruženca a svätá omša, ktorú spolu s otcom biskupom koncelebrovalo 16 kňazov. Po skončení eucharistickej slávnosti kňazi odniesli ikonu k prívesnému vozíku, ktorý už stál opravený pri areáli. Kým nič netušiaci zhromaždení ľudia slávili, podarilo sa namontovať náhradné koleso. Z Rajeckej Lesnej kolónu s ikonou Panny Márie dôstojne sprevádzalo policajné auto s majákom až do Rajeckých Teplíc, kde o 20:00 hodine putujúcich čakal miestny farár s veriacimi a nasledoval program s modlitbami až do 22:00.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.