Vo Višňovom si ikonu Božej Matky uctilo vyše tisíc mužov

V nedeľu 2. septembra sa ikona Panny Márie Częstochowskej zastavila na dvoch miestach. V Rajeckých Tepliciach sa s ňou rozlúčili ráno, aby pokračovala ďalej do Žiliny, kde ju pred katedrálou privítal kanonik Anton Noga. Ten celebroval aj prvú svätú omšu a počas homílie hovoril o zodpovednosti laikov žiť evanjelium. Druhej eucharistickej slávnosti predsedal generálny vikár Ladislav Stromček, ktorý veriacim podrobne predstavil význam a históriu ikony a pripomenul, že na východe nesie názov „Nepremožiteľné víťazstvo“. Počas putovania zástupcovia Fóra života a spoluorganizátori púte na Slovensku rozdávajú ľuďom obrázky s modlitbou zasvätenia Panne Márii, ktorá sa číta na každom mieste. Doteraz ich rozdali 14-tisíc a kvôli neočakávanému záujmu sa plánuje dotlač.

Popoludní ikona doputovala zo Žiliny do Višňového, kde práve prebiehala tradičná púť mužov. Ikonu privítal tamojší dekan Jozef Bagin a keďže pršalo, muži ju pri nesení do chrámu chránili dáždnikmi. Púte sa zúčastnilo neuveriteľných 1400 mužov a bolo krásne pozorovať, ako všetci počas modlitby zasvätenia kľačali na kolenách a vzdávali úctu ikone, aj myšlienke, ktorú so sebou v rámci putovania od Tichého oceánu k Atlantiku nesie – podporovať civilizáciu života a lásky. „Takéto množstvo mužov kľačať, modliť sa, som ešte nevidela,“ vyznáva predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová a pokračuje: „Keď sme prichádzali s ikonou, dlhý špalier mužov vítal našu Matku, Pannu Máriu, takisto tá plná bazilika – to bolo niečo úžasné. Na každom mieste, kde sme, cítiť jej prítomnosť. Ľudia sa zastavujú, zamýšľajú sa a všade nám ďakujú. Ale myslím, že treba ďakovať hlavne jej, lebo je ozaj s nami a máme úžasnú oporu a orodovníčku v nebi.“ Svätú omšu o 18:00 hodine vo Višňovom celebroval žilinský diecézny biskup, Mons. Tomáš Galis. Vo svojej homílii sa zameral na mužov, keď povedal, že „prítomnosť otca v rodine by mala byť aktívnou prítomnosťou. Otec by mal byť nositeľom oblažujúcej a kreatívnej skúsenosti, že žije s Bohom.“

Na každej zastávke putovania ikony Panny Márie Częstochowskej Fórum života v špeciálnom stánku ponúka informácie o problematike ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Ako uviedla jedna z koordinátoriek podujatia Elena Lehocká, vo Višňovom sa ľudia zaujímali najmä o možnosti dobrovoľníckej pomoci pri podpore aktivít tohto občianskeho združenia. Zo Žilinskej diecézy ikona smerovala do Nitrianskej diecézy, s plánovanými zastávkami v Horných Lefantovciach a Nitre. Vzdialenostná bilancia putovania na Slovensku večer 2. septembra naplnila 670 km.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.