Biskup Tóth v Nitre: „Každé zachránené dieťa je víťazstvom Nepoškvrneného Srdca“

Ikona Panny Márie Częstochowskej zamierila pri svojej púti Slovenskom aj do Nitrianskej diecézy. V pondelok 3. septembra ju privítali veriaci v Horných Lefantovciach, na Nitrianskom hrade a na Kalvárii v Nitre. Na prvej zastávke ikonu privítala veľká skupina farníkov na čele s farárom Petrom Michalovom za vyzváňania zvonov. Medzi farníkmi bol aj starosta obce s manželkou. Po úvodnej modlitbe a svätom ruženci nasledovala eucharistická slávnosť a ikona bola ponechaná v chráme k poklone do 14:00 hodiny. Zaujímavosťou je, že vo farskom kostole v Horných Lefantovciach uchovávajú relikviu bl. Sestry Zdenky, sv. Pátra Pia a ďalších svätcov. Obrázky ikony Panny Márie so zasväcujúcou modlitbou sa dostanú až do Južnej Afriky, kde žijú rodáci z Lefantoviec, ktorí boli práve v obci a stretli sa s organizátormi púte. Farár začal svoju homíliu slovami „Prichádza Kráľovná.“ Hovoril o miestach narodenia Panny Márie, o pôvode Częstochowskej ikony, ale najmä o skúsenostiach z histórie, keď táto ikona ochraňovala tých, čo ju prosili o pomoc.

Ďalšou zastávkou púte bol Nitriansky hrad. Keď do jeho areálu vchádzalo auto s ikonou, rozozvučali sa všetky tri nové zvony Katedrály sv. Emeráma – zvon Andrej, Svorad i Benedikt. Pri vstupe do chrámu čakali štyria kanonici, ktorí ikonu privítali bozkom. V katedrále čakal diecézny biskup Mons. Viliam Judák, množstvo kňazov, seminaristov a rehoľných sestier. Nasledovala modlitba ruženca a Loretánske litánie. Otec biskup prijal organizátorov púte, a zotrval s nimi v príjemnom rozhovore. Po dvoch hodinách sa s ikonou na hrade rozlúčili, šofér opäť otestoval svoje schopnosti pri prechode autom úzkou bránou, a sprievod sa vydal na nitriansku Kalváriu k verbistom.

Počas svätej omše na Kalvárii v Nitre hlavný celebrant emeritný biskup Mons. Dominik Tóth ocenil dielo Fóra života, vrátane púte s ikonou Panny Márie: „Každé jedno zachránené dieťa, to je víťazstvo Nepoškvrneného Srdca. Spolu s vami chceme spolupracovať – každý na svojom mieste – aby sme zachraňovali životy v tejto dobe temna.“ Mons. Tóth spomenul príbeh bývalého lekára-potratára Bernarda Nathansona, ktorý keď raz videl, ako sa dieťa pri umelom potrate bráni, prestal ich vykonávať, konvertoval na kresťanstvo a stal sa neúnavným bojovníkom za ochranu života od počatia. Biskup ďalej poukázal na Pannu Máriu, ktorá je našou jedinou nádejou v tejto situácii, na tri fatimské deti a ich ochotu modliť sa a obetovať sa za svet a slová blahoslaveného Jána Pavla II. k tretiemu fatimskému posolstvu o tom, že svet roztočil špirálu smrti a Boh trest môže zmierniť iba ak sa ľudia obetujú a ak sa takí ľudia nájdu.

Pre organizátorov z Fóra života je to osobný zážitok vidieť, ako veriaci prichádzajú k ikone Božej Matky. Anna Verešová z predsedníctva tohto občianskeho združenia prezradila, že má pocit, že chodia „so živou Máriou po Slovensku“. Púť Częstochowskej Panny Márie je sprevádzaná modlitbami s úmyslom podporiť civilizáciu života a lásky. „Nebojujeme, nie sme proti niekomu, sme len za život,“ dodala Anna Verešová.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.