Ikona v Banskej Bystrici: Prosme Pannu Máriu a uvedomujme si svoju vieru

V stredu ráno 4. septembra sa sprievod ikony Panny Márie odobral od verbistov z nitrianskej Kalvárie do Banskej Bystrice, konkrétne do farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde sa zhromaždilo množstvo ľudí. Na pravé poludnie ikonu privítal diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec. Nasledovala modlitba ruženca, akatist a svätá omša, ktorú celebroval Mons. Bublinec spolu so 16 kňazmi. Na priestranstve vedľa kostola organizátori rozdávali obrázky Panny Márie Częstochowskej s modlitbou za civilizáciu života a lásky, niekoľko z nich sa dostalo aj do rúk skupine Francúzov, ktorí išli okolo a fotografovali si príves a skupine Belgičanov, pre ktorých vypýtala obrázky ich sprievodkyňa, pretože u nich vzbudilo veľkú pozornosť to, čo sa pred kostolom dialo. Bola to skutočne „cezhraničná evanjelizácia.“ Homíliu na eucharistickej slávnosti predniesol dekan Jaroslav Pecha, ktorý poukázal na mentalitu dnešného človeka – „najprv mať, potom byť, užiť si a potom vládnuť.“ Hovoril o tom, že dnešný svet v rozličných podobách odmieta život. Preto chceme prosiť Pannu Máriu a uvedomovať si svoju vieru.

Ďalšími zastávkami na púti ikony boli Valaská a Brezno. V týchto mestách zástupcovia Fóra života a spolupracovníci zažili milé privítanie, ktoré sprevádzala veľká radosť z návštevy ikony Częstochowskej Madony. Boli to iba krátke modlitbové zastavenia, ale priniesli veľké povzbudenie v podobe úprimnosti a nadšenia miestnych veriacich. V Brezne sa pobožnosť konala pred kostolom a ikona bola na prívesnom vozíku. Nasledoval rýchly presun do Popradu, pretože program piateho dňa putovania po Slovensku bol časovo veľmi náročný. Tí, ktorí sprevádzali ikonu, sa nestíhali ani najesť, dokonca ani natankovať. Aj „vďaka“ tomuto tlaku sa prihodila nemilá udalosť – jedno auto zostalo stáť na diaľnici pred Štrbou. Aj tu sa však ukázala vynachádzavosť a zohranosť organizačného tímu. Všetci mali jeden cieľ – priviezť Pannu Máriu všade tam, kde na ňu čakajú. Auto s ikonou teda pokračovalo v ceste do Popradu, aby na miesto určenia dorazilo včas. O 18:00 hodine sa totiž začínala svätá omša s priamym prenosom v Rádiu Lumen, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. V homílii sa sústredil na myšlienku o tom, že národy v minulosti zanikli, pretože u nich prišlo k vnútornému rozvratu. Rozlúčkovú modlitbu viedol dekan Anton Oparty. Z Popradu sa sprievod s ikonou pohol o 20:30 do Kežmarku, do kláštora redemptoristiek. Napriek pokročilému času naň čakalo množstvo ľudí, predovšetkým mladých. Ikonu si prišli do kláštora pozrieť aj návštevníci z Nemecka. Po modlitbách nasledovala celonočná adorácia.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.