Rozhovor s kardinálom Burkeom: Je potrebné silné svedectvo o posvätnosti ľudského života

V dňoch 19. – 21. navštívil Slovensko prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, americký kardinál Raymond Leo Burke. Je známym podporovateľom pro-life iniciatív a neúnavným zástancom ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Prinášame vám exkluzívny rozhovor s touto osobnosťou:

Ako by ste opísali súčasnú situáciu v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť v USA, predovšetkým na politickej úrovni? Vo svojich prejavoch v tejto súvislosti často spomínate slovo „zápas“.

„Nuž, je to zápas, pretože v USA máme epidémiu legalizovaných potratov od roku 1973. A dnes sa naša vláda usiluje inštitucionalizovať potraty v zmysle požiadavky voči každému človeku platiť poistenie na ich vykonávanie. Snaží sa nútiť medicínske inštitúcie, medzi nimi aj katolícke, aby robili potraty. Takže tento zápas sa stáva – povedal by som – stále ťažším. Ale vďaka Bohu existuje množstvo skvelých ľudí, ako vidím aj tu na Slovensku, ktorí sa zapájajú do boja za nastolenie úcty k ľudskému životu.“

 

Ako v tejto súvislosti vnímate úlohu a pôsobení pro-life laických hnutí?

„Kľúčový, základný aspekt, pokiaľ ide o povolanie laikov, je posväcovať svet. Mali by byť svedkami v spoločnosti, vo svojich profesiách a zamestnaniach by mali vydávať silné svedectvo o posvätnosti ľudského života. Práve som sa dozvedel o úmrtí Nellie Grayovej, ktorá ako prvá zorganizovala svojho času pochod za život vo Washingtone. Laička, ktorá s veľkým darom energie a vernosti mnoho rokov vykonávala túto prácu a je skutočnou hrdinkou.“

Dnes je tendencia, že ľudia – predovšetkým v západnej spoločnosti – sa hlásia ku katolicizmu, ale v každodennom živote sa správajú, akoby katolíkmi neboli. Aký je podľa vás dôvod takéhoto správania a čo proti tomu môže robiť Cirkev?

„Myslím, že príčin je viac. Jednou z nich – hovorím iba z mojej osobnej skúsenosti v USA – je to, že slabo katechizujeme, poskytujeme málo inštrukcií, pokiaľ ide o praktickú vieru, a trvá to možno už takých 40-50 rokov. Takže mnoho ľudí dospelo a v podstate veľmi dobre nepoznajú svoju katolícku vieru. Nevedia, že sú povinní uplatňovať prirodzený morálny zákon v spoločnosti. Zdá sa to neuveriteľné, ale taká je situácia. Musíme teda v tomto zmysle vzdelávať niekoľko generácií. Druhá príčina spočíva v tom, že v spoločnosti prevláda všeobecný názor, že by sme mali byť voči sebe tolerantní, mali by sme spolu vychádzať, ale nemôžeme byť predsa tolerantní voči zlu. Iste, máme ľudí radi a chceme pre nich to najlepšie, ale to zahrňuje aj poukázanie na to, že niečo nie je v poriadku a mali by sme to skúsiť zastaviť.“

Vo svete ste známy aj vďaka tomu, že ste odopreli prijímanie Eucharistie politikom, ktorí podporujú pro-choice legislatívu. Veríte, že takýto postoj môže ovplyvniť ich svedomie a rozhodnutia? Myslíte, že biskupi v ostatných krajinách by mali nasledovať váš príklad?

„S istotou môžem povedať, že to ovplyvňuje ich svedomie, pretože ani jeden z politikov, s ktorými som o tejto záležitosti hovoril, nepoprel, že chápe morálne zlo potratu, ale majú množstvo výhovoriek a dôvodov, prečo interrupcie podporili. Myslím, že vďaka odopretiu Eucharistie chápu, že niečo nie je v poriadku. Keď dávame eucharistické prijímanie katolíckym politikom, podporujúcim veci, ktoré sú skutočne zlé, vzbudzujeme dojem u veriacich, že je to v poriadku. Že môžete byť dobným katolíkom aj keď napríklad podporujete potraty. Toto je veľmi vážna situácia, ktorej musíme čeliť. Máme zákon univerzálnej Cirkvi, kánon 915, a vždy som zastával názor, hoci so mnou nie každý súhlasí, že sa s určitosťou vzťahuje na katolíckych politikov, ktorí napriek tomu, že boli upozornení, pokračujú naďalej v podpore legislatívy alebo politík, ktoré sú v rozpore s morálnym právom. Malo by to byť uplatňované univerzálne.“

Čo si myslíte o voľbe politických kandidátov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, ale sú tolerantní voči záležitostiam ako sú potraty, používanie antikoncepcie a podobne?

„Otázka voľby je záležitosťou rozvážnosti. Žiaľ – hovorím z mojej vlastnej skúsenosti – tak zriedka sa stáva, že je tu kandidát, ktorý pôsobí úplne v súlade s morálnymi zásadami. Takže musíme zistiť, ktorý z kandidátov je najvyspelejší v tejto oblasti, hoci aj má niektoré názory, ktoré neakceptujeme. Niektorí ľudia sú veľmi striktní a povedia – nebudem vôbec voliť, alebo budem voliť iba kandidáta, ktorý je úplne v súlade s katolíckymi morálnymi zásadami, ale nemá prakticky žiadnu šancu na zvolenie. Toto sa mi nezdá veľmi múdre. Ak nehlasujete vôbec, nepomôžete situácii. A to by mohlo spôsobiť, že bude zvolený ten najhorší kandidát. Ak ale dáte hlas niekomu, kto nie je dokonalý, ale aspoň v niektorých ohľadoch rešpektuje morálny zákon, podporíte istým spôsobom rozvoj dobra v spoločnosti. Je to zložitá situácia, ktorej čelíme.“

Aký je váš názor na hlas Cirkvi v tejto veci? Mali by biskupi a kňazi hovoriť o týchto záležitostiach nahlas?

„Biskupi a kňazi by určite mali hovoriť nahlas o morálnych záležitostiach. Nikdy sa neangažujeme v navrhovaní konkrétnych programov a politík, ani otvorene nepodporujeme individuálnych kandidátov. Ale máme povinnosť upozorňovať veriacich na kľúčové morálne otázky a povzbudiť ich, aby zvažovali kandidátov v tejto rovine.“

Mala by sa exkomunikácia alebo odopretie prijímania Eucharistie uplatňovať na ženy, ktoré napríklad užívajú antikoncepiu a vedia, že je to morálne zlé?

„Toto sú záležitosti, ktoré sa bežne riešia v spovednici. Tieto ženy zvyčajne nerobia v tomto ohľade verejné kampane, takže kňaz by im mal pomôcť v rámci spovede, aby zmenili svoj život. Ale bežne by toto asi nebola situácia na uplatnenie verejnej sankcie.“

Aký druh modlitby by ste osobne odporučili ako skutočne účinný v súvislosti s otázkami ochrany života?

„Zaiste, každá modlitba je dôležitá, ale myslím, že jednou z najmocnejších je modlitba ruženca, ruženec za život, pretože blahoslavená Božia Matka vo svojej materinskej starostlivosti o Cirkev chcela výnimočnú starostlivosť pre maličkých, pre tých, ktorí sú nevinní a bezbranní. Modlitba za jej orodovanie je veľmi mocná. Často odporúčam práve modlitbu ruženca na podporu otázok ochrany života.“

Rozhovor pripravila Danka Jacečková

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.