Paulín Piotr Polek vo Vranove: Povedzte dnes svoje FIAT životu!

V stredu 5. septembra sa sprievod s ikonou vydal od redemptoristiek z Kežmarku na horu Zvir v Litmanovej. Vozík s cenným nákladom vzbudzoval po ceste veľký rozruch a záujem, a organizátori púte konštatovali, že uctiť si ikonu Panny Márie si prichádza veľa ľudí, napriek tomu, že je už pracovný týždeň. Miestny duchovný Vasiľ Kindja, gréckokatolícky kňaz, privítal sprievod výstižnými slovami: „Vítame vás a našu Kráľovnú.“ Povedal, že sa chceme ticho modliť za záchranu života od počatia po prirodzenú smrť, spomenul dlhé putovanie ikony cez Rusko až k nám a potom ďalej. Podotkol, že Božia Matka nás má rada všetkých a prežíva bolesť nad každým zabitím. „Daj nám do srdca túžbu viac sa angažovať za život. Buďme tu s Mamou každý sám,“ povzbudil otec Kindja veriacich a dodal: „Je na nás, či budeme pomáhať – modlitbou a pôstom, ale aj konkrétnou prácou, slovom. Ďakujeme ti, Mama, že si tu. Vypros nám pri ruženci, aby nám nikdy nebol ľahostajný žiadny život od počatia po prirodzenú smrť.“ Svätú liturgiu na hore Zvir slávili traja kňazi. Otec Kindja v homílii konštatoval, že je dobré, že tu máme aj ikonu: „Ježiš začína posielať svojich učeníkov. Prečo? Aby ohlasovali dobrú zvesť, spásu, a potom aby uzdravovali, pomazali olejom, vyháňali zlých duchov.“ Podotkol, že ohlasovanie nikdy nie je iba slovom. Je zároveň stretnutím sa so svetom zla. „Vo svete je viera čosi nezmyselné. Mašinéria potratových kliník je ohrozením ľudskej klímy,“ pokračoval a dodal, že možno vystúpiť s týmito mocnosťami upevnení v Bohu, aby sa uzdravoval tento diablov dych, pretože kresťanstvo je terapeutické náboženstvo, náboženstvo uzdravovania. A Panna Mária, zobrazená na ikone z Čenstochovej, je v tomto boji na našej strane.

Z Litmanovej sa ďalej putovalo do bardejovskej Baziliky sv. Egídia, kde ikonu čakal doslova „nabitý“ chrám, dokonca aj sláčikové kvarteto. Dekan Mons. Pavol Marton hovoril o Panne Márii, ktorá sa nikdy nepredierala do popredia, stála v úzadí, a teraz stojí v centre Cirkvi, tak ako stála pri Kristovi, a my potrebujeme jej pomoc v týchto zvláštnych časoch: „Slovensko potrebuje Máriu. Preto prosme dnes, keď sa rozhoduje o bytí a nebytí Európy, aby sa otvorila Márii.“

Po modlitbe ikona pokračovala v putovaní do Vranova nad Topľou, kde okrem slovenských paulínov, spravujúcich Baziliku Minor Narodenia Panny Márie, privítal putujúcich aj zástupca generálneho predstaveného rádu z Poľska, otec Piotr Polek z Jasnej Hory. Práve on predniesol homíliu na svätej omši. Podotkol, že Panna Mária na ikone nie je iba Matkou paulínov, poľského národa, „je Matkou všetkých ľudí dobrej vôle, zjednocuje všetky národy a náboženstvá,“ učí nás, čo je sloboda. „Zabíjame deti v lonách matiek, nedovoľujeme žiť starým osobám,“ pokračoval otec Polek a dodal, že on sám je vďaka duchovnej adopcii otcom siedmich detí a ôsme „čaká“. Podľa jeho slov, ak zachránime jedno dieťa, zachraňujeme rodičov pred peklom, zachraňujeme aj lekárov. Pani z Jasnej Hory nás učí láske k životu, k Bohu a ku každému človeku. Následne otec Polek vyzval prítomných veriacich, aby počas tejto omše povedali svoje FIAT, ÁNO životu. Aby sa premenili, a takíto premenení sa stali svedkami. „Zajtra budem v Poľsku na Jasnej Hore a budem sa pred milostivým obrazom Panny Márie Częstochowskej modliť, aby sa vďaka vášmu každodennému svedectvu rodil nový život – duchovný i telesný,“ ukončil hosť z Poľska svoju homíliu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.