Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ vyzýva na prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva

Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ (ďalej aj „Iniciatíva“) víta dnešné rozhodnutie poslancov NR SR, ktorým odmietli návrh zákona o registrovaných partnerstvách. Oceňuje najmä postoj poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu a aj v rozprave aktívne svoje rozhodnutie zdôvodnili.

„Iba manželstvo je vo svojej podstate nasmerované k odovzdávaniu života a riadnej výchove detí. Iné zväzky, ktoré nedosahujú kvalitu manželstva, by nemali byť stavané na jeho úroveň“ – uvádza sa vo vyhlásení Iniciatívy z 11. 9. 2012, ktorým jej podporovatelia jednoznačne odmietli návrh zákona o registrovaných partnerstvách.

Napriek pozitívnemu výsledku dnešného hlasovania zástupcovia Iniciatívy vyjadrujú obavy z vývoja v tejto veci v budúcnosti. Vládna strana Smer sa totiž k vysvetleniu svojho hlasovania nevyjadrila jednoznačne a svoje hlasovanie odôvodnila ústami predsedníčky svojho poslaneckého klubu Jany Laššákovej tým, že „Slovensko má momentálne iné problémy“ a „v túto chvíľu návrh nebude mať našu podporu“. Znepokojenie vyplýva aj z iniciatívy vlády, ktorá len nedávno zriadila Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktorým otvorila dvere k presadzovaniu radikálnej LGBTI agendy. Úrad vlády a Ministerstvo kultúry sú tiež hlavnými partnermi homosexuálneho filmového festivalu.

Z týchto dôvodov Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ opakuje svoju požiadavku zo svojho vyhlásenia a vyzýva poslancov NR SR, „aby prijali ústavný zákon, ktorý ochráni definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, ako aj jeho výnimočné postavenie v spoločnosti.“

Výzvu iniciatívy Niečo tu nepasuje“ podpísalo 25 organizácií, ktoré zastupujú približne 150 000 občanov Slovenska. Viac na www.niecotunepasuje.sk.
Signatárom Iniciatívy Niečo tu nepasuje je aj občianske združenie Fórum života.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.