Nemecká sociologička Gabriele Kuby na Slovensku o kultúre života a anti-kultúre smrti

V dňoch 16. – 17. novembra na Slovensko zavítala nemecká sociologička Gabriele Kuby, autorka jedenástich kníh, v ktorých sa venuje témam ako ochrana života, podpora rodiny, vzťahy medzi mužom a ženou, sexualita a ideológia rodovej rovnosti, kultúra života a anti-kultúra smrti, či hranice osobnej slobody človeka v duchu kresťanstva. V Bratislave hovorila o týchto témach na dvoch prednáškach na pozvanie Spoločenstva mladých pri Františkánskom kostole v Bratislave, v spolupráci s Fórom života a vydavateľstvom Lúč. Piatková prednáška mala názov Daj láske šancu. V sobotu predstavila svoj pohľad na tému Globálna sexuálna revolúcia: v mene slobody strácame slobodu, o ktorej píše aj vo svojej zatiaľ poslednej knihe. „Sloboda je najvyššou hodnotou našej spoločnosti,“ povedala Gabriele Kuby a pokračovala: „Keď sa opýtam mladých ľudí, čo je sloboda, zvyčajne povedia – môžeš robiť čo chceš. Je však ľahké ukázať, že spoločnosť, dokonca ani človek, nemôže fungovať ak robí iba to čo chce. Pre ľudskú osobu neexistuje neobmedzená sloboda. Ani v našej osobnej skúsenosti, ani – ak sme kresťania – v poriadku stvorenia. Musíme rešpektovať zákony tohto poriadku. Ak to neurobíme, budeme trpieť. Sloboda potrebuje meradlo toho, čo je správne a čo nie.“

Sociologička hovorila aj o tzv. ideológii rodovej rovnosti a poukázala na to, že jej cieľom je presadiť zničenie polarity medzi mužom a ženou. Podľa nej bol vytvorený nový význam výrazu „rod“, aby sa vyjadrilo, že existuje sociálne pohlavie a biologické pohlavie. „Rodová teória hovorí, že nie je dôležité, akého pohlavia je človek biologicky, ale môže si vybrať svoju sexuálnu orientáciu. Dôsledkom toho sú útoky na rodinu a spochybňovanie jej prirodzenej formy a poslania privádzať na svet deti. Povyšujú sa homosexuálne partnerstvá, ktoré vo svojej podstate nemôžu byť skutočným manželstvom. Chcú adoptovať deti, počať ich umelým oplodnením, a nikto sa nepýta, čo to spôsobí samotným deťom. Záujmy dospelých sú podľa tohto omnoho dôležitejšie, než záujmy detí,“ argumentuje sociologička v rozhovore pre Fórum života.

Ako uviedla jedna z organizátoriek podujatia, Zuzana Bullová zo Spoločenstva mladých pri Františkánskom kostole, otázky, ktoré Gabriele Kuby rieši vo svojich knihách a prednáškach sú veľmi akútne a treba o nich hovoriť aj na Slovensku: „Tým, čo sa deje momentálne v parlamente, hoci vďaka Bohu nebol schválený zákon o registrovaných partnerstvách, ale tie tlaky, revolúcia zhora nadol, tým tlakom treba odolávať, aj konštruktívne budovať niečo na hodnotách rodiny, ochrany života a tak ďalej, takže je to veľmi aktuálne.“ V najbližších dňoch na našej stránke vyjde obsiahly rozhovor s Gabriele Kuby.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.