V roku 2013 budú denné sväté omše na úmysel šírenia kultúry života

Z iniciatívy koordinátora Sekcie kultúry života a na návrh predsedu Bioetickej subkomisie KBS  Mons. Štefana Sečku bola na poslednom plenárnom zasadnutí KBS odsúhlasená iniciatíva slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života.

K takejto duchovnej podpore na ochranu života a ľudskej dôstojnosti sa pristúpilo z dôvodu, že na Slovensku denne zomiera pri umelom potrate okolo troch desiatok detí a ďalšie pri potratoch spôsobených chemickou antikoncepciou i tzv. núdzovou antikoncepciou, či ničením prebytočných embryí pri technológiách umelého oplodňovania. Navyše, kultúra smrti prostredníctvom médií a iných nástrojov denne zvádza tisíce ľudských bytostí k postoju proti Bohu, ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti, a tým k duchovnej smrti. Svätá omša je najdokonalejšou a najmocnejšou modlitbou, v ktorej sa sprítomňuje Kristova obeta na kríži. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

Do realizácie iniciatívy sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, každý mesiac budú sväté omše slúžené v inej diecéze. V mesiaci január začína s touto službou Spišská diecéza. Úplne prvé sväté omše slúžia kňazi na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule na čele s diecéznym biskupom Štefanom Sečkom. Do slúženia omší sa zapoja napríklad aj farnosti Trstená, Námestovo, Ružomberok, Poprad, Levoča, či Podolínec. Konkrétny rozpis bude v priebehu januára umiestnený na internetovej stránke Sekcie kultúry života www.kulturazivota.kbs.sk. Do slúženia svätých omší za šírenie kultúry života sa môžu zapojiť aj ďalší kňazi najskôr neformálnym spôsobom. Neskôr bude na stránke sekcie doplnený kalendár, do ktorého budú môcť kňazi pripísať aj svoju vlastnú svätú omšu s týmto úmyslom.

Sekcia kultúry života chystá na rok 2013 aj ďalšie aktivity. Medzi najvýznamnejšie z nich bude patriť celonárodný pochod za život, ktorý sa uskutoční v septembri v Košiciach.

Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.