Otvorený list Anny Záborskej ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej

Vážená pani ministerka,

nakoľko som na môj list zo 14.1.2013 doposiaľ nedostala odpoveď, obraciam sa na Vás týmto otvoreným listom.

Opakovane Vás žiadam o podniknutie krokov na zrušenie registrácie potratových prípravkov Medabone a Mifegyn. Zároveň žiadam odvolanie prof. MUDr. Miroslava Borovského z funkcie hlavného odborníka SR pre gynekológiu a pôrodníctvo.

Ako viete, vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 74/1986 Zb. určuje, že miestom výkonu umelého prerušenia tehotenstva je ústavné zariadenie zdravotníckej starostlivosti. Zároveň vyhláška 417/2009 Z.z. v prílohe popisuje postup pri výkone UPT tak, že sa vykonáva na operačnej sále, s použitím narkózy atď.

Z dokumentácie, ktorú predložili firmy vyrábajúce potratové prípravky Medabon a Mifegyn pri žiadosti o registráciu, vyplýva, že lekár podá žene prípravok a ona po jeho užití odchádza zo zdravotníckeho zariadenia. Samotný potrat prebehne v nasledujúcich 2 týždňoch mimo zdravotníckeho zariadenia. Tento spôsob užitia prípravkov porušuje znenie oboch spomínaných vyhlášok Ministerstva zdravotníctva, ktorými sa vykonáva zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva. Trestného činu by sa tak dopustil každý lekár, ktorý by dnes žene podal niektorý z vyššie zmienených prípravkov na vyvolanie potratu.

Pán profesor Borovský napriek týmto skutočnostiam opakovane dezinformoval slovenské médiá. Napríklad denník Plus1deň uviedol:

Hlavný odborník rezortu pre gynekológiu a pôrodníctvo Miroslav Borovský oponuje, že nič v súčasnej legislatíve nebráni použitiu týchto potratových tabliet na Slovensku. „Prax by mala byť taká, že lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré je oprávnený vykonávať prerušenie tehotnosti, žiadateľku vyšetrí a poučí podľa súčasnej platnej legislatívy a keď zistí, že žiadateľka nemá kontraindikácie pre použitie tzv. potratovej tablety na prerušenie tehotnosti, vydá žiadateľke recept a po poučení ju objedná na následnú kontrolu,“ uviedol. Ukončenie tehotenstva bude teda podľa neho vykonané v zdravotníckom zariadení, iba nebude nevyhnutná narkóza a inštrumentálne vyprázdnenie maternice.[1]

Množstvo podobných vyjadrení prof. Borovského sa objavuje už niekoľko týždňov v spravodajských článkoch slovenských denníkov, tlačových agentúr, dokonca televízií. Tieto vyjadrenia dokazujú nielen neznalosť platných vyhlášok MZ SR, ale nesprávne popisujú dokonca aj výrobcom predpísaný spôsob užívania prípravkov Medabon a Mifegyne. Preto sa domnievam sa, že vyjadrenia prof. Borovského spochybnili jeho schopnosť zastávať funkciu hlavného odborníka SR pre gynekológiu a pôrodníctvo.

Vážená pani ministerka, som presvedčená, že Vám záleží na zákonnosti rozhodnutí Vášho rezortu a na vážnosti popredných odborníkov rezortu zdravotníctva.

S pozdravom,

Anna Záborská, v.r.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.