V Rajeckých Tepliciach sa konal Snem Fóra života

Dňa 26. januára sa v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach konal Snem Fóra života, pod vedením predsedníčky občianskeho združenia Marcely Dobešovej. Zúčastnilo sa ho 20 fyzických a 5 právnických osôb. Jedným z hlavných bodov snemu bolo prijatie nových členov FŽ: Mgr. Miroslav Čuraj, Žilina; Mgr. Richard Vašečka, Bratislava; Erika Jurinová, Trstená; Róbert Augustín; Ing. Michal Blšák, Trstená; Mgr. Katarína Pokrývková, Bratislava; Marián Krupáš; Anna Lejová. Novými členmi FŽ ako právnické osoby sa stali Gianna n.o., Žilina (Ivan Wallenfels); OZ Felix familia, Prešov (Mária Slivková);  Centrum pre rodinu v Nitre. Následne bola v rámci programu predstavená Správa o činnosti Fóra života za rok 2012, Správa o hospodárení, ktorú predložila predsedníčka FŽ Marcela Dobešová a Správa kontrolnej komisie, ktorú prezentoval Jozef Šuráb. Posledným bodom bolo predloženie Plánu činnosti FŽ na rok 2013.

Druhú časť snemu tvorila diskusia, kde účastníci vyslovili pripomienky a návrhy ku kampani Deň počatého dieťaťa 2013, k projektu Sviečka za nenarodené deti 2012, k Európskej iniciatíve občanov „Jeden z nás“, ako aj k operatívnym záležitostiam týkajúcim sa návrhu zmeny loga Fóra života, šírenia pro-life filmu „October baby“, fungovania konta občianskeho združenia na sociálnych sieťach a pod. Účastníci sa zhodli na konaní Snemu Fóra života každoročne v prvú februárovú sobotu.

Fórum života, 1. 2. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.