Archív značiek: snem FŽ

  • Dňa 26. januára sa v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach konal Snem Fóra života, pod vedením predsedníčky občianskeho združenia Marcely Dobešovej. Zúčastnilo sa ho 20 fyzických a 5 právnických osôb. Jedným z hlavných bodov snemu bolo prijatie nových členov FŽ: Mgr. Miroslav Čuraj, Žil... [read more]
  • Dňa 21. 10. 2006 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil tretí snem Fóra života. Delegáti boli oboznámení s aktivitami združenia, ktoré sa uskutočnili od predchádzajúceho snemu a taktiež bol predstavený návrh plánu činnosti na rok 2007.  Za nového člena bolo prijaté občianske združenie Kresťan a práca.... [read more]