Pozvanie k zjednoteniu sa v modlitbe – III. snem Fóra života

Dňa 21. 10. 2006 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil tretí snem Fóra života. Delegáti boli oboznámení s aktivitami združenia, ktoré sa uskutočnili od predchádzajúceho snemu a taktiež bol predstavený návrh plánu činnosti na rok 2007.  Za nového člena bolo prijaté občianske združenie Kresťan a práca.
Delegáti snemu vyzývajú a povzbudzujú všetkých členov, ale aj všetkých sympatizantov hnutia za život, aby sa zjednotili v modlitbe za šírenie úcty k životu každý deň o 15,00.
Odporúčajú modliť sa Modlitbu duchovných orodovníkov za drahé Božie deti (uvádzame ju v tomto čísle Spravodajcu v tematickej časti)  alebo Modlitbu o úctu k životu (uviedli sme ju v predchádzajúcom čísle Spravodajcu) alebo akúkoľvek inú modlitbu na tento úmysel.
Ďalší snem spojený s plesom Fóra života sa uskutoční 10. 2. 2006 v Rajeckých Tepliciach.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.