Farmaceuti iniciovali petíciu proti registrácii potratových tabliet

Nesúhlas s registráciou potratových tabliet na Slovensku vyjadrili aj farmaceuti, ktorí sa pripojili k výzve proti tomuto kroku a iniciovali petíciu za prehodnotenie a zrušenie registrácie spomenutých preparátov v našej krajine. „Nesúhlasíme s registráciou preparátov Medabon a Mifegyn v SR, pretože nechránia pred chorobami, nie sú určené na diagnostiku chorôb a na liečenie chorôb.
Naopak, negatívne ovplyvňujú fyziologické funkcie matky a embrya/plodu s cieľom usmrtiť embryo/ plod. Používanie takýchto preparátov považujeme za neetické a je v rozpore s výkonom povolania farmaceuta, ktorého primárnou úlohou vždy bolo, je a bude život chrániť, a nie ho zničiť,“ píše sa vo výzve, ktorou signatári žiadajú predsedu vlády SR, ministerku zdravotníctva SR i celú vládu SR, ale tiež ŠÚKL, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národnú radu SR, aby prehodnotili a zrušili registráciu uvedených preparátov. „Sme presvedčení, že chrániť život od počiatku až do konca, by mal byť hlavným bodom politiky štátu, ktorého primárnym účelom je slúžiť spoločnému dobru všetkých ľudí,“ konštatujú farmaceuti.

Všetci, ktorí pracujú v oblasti farmácie, sú pozvaní podporiť petíciu na stránke:
http://www.peticie.com/vyzva_proti_registracii_potratovych_tabletiek_v_sr

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.