Fórum života poslalo poslancom list a bielu stužku

Fórum života pri príležitosti “25. marca – Dňa počatého dieťaťa” zaslalo list poslancom NR SR spolu so symbolom kampane, znakom úcty ku každému človeku od počatia – bielou stužkou. Predstavitelia Fóra života vyzvali poslancov, aby sa sebavedomejšie a ráznejšie zasadzovali za kultúrno-etické hodnoty, ktoré sú v kompetencii národných štátov a aby vytvárali tlak na jednotlivých ministrov, aby v interakcii s EÚ využívali právo svojbytne presadzovať kultúrno-etické hodnoty a špecifiká Slovenska.

“Okrem kampane k 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa, nás inšpirovali k tejto výzve niektoré prejavy nerešpektovania kultúrno-etických špecifík Slovenska z posledného obdobia, akými boli prípad mince so Sv. Cyrilom a Metodom či prípad zaregistrovania potratových tabletiek, ktorých použitie je na Slovensku ilegálne,” vysvetlila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Fórum života v liste informovalo poslancov tiež o Európskej iniciatíve občanov “Jeden z nás”, pod ktorú združenie zbiera podpisy. Snahou iniciatívy, do ktorej sa zapojili občania z viac ako 20-tich krajín EÚ, je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. “Zapojili sme sa do tejto iniciatívy nielen s cieľom chrániť ľudskú dôstojnosť človeka od počatia na európskej úrovni, ale tiež preto, aby sme napomohli uplatňovaniu princípu subsidiarity, o ktorom sa stále častejšie iba rozpráva, ale menej sa uplatňuje. Nepovažujeme za správne, aby dane, ktoré odvádzajú slovenskí občania do fondov EÚ, boli používané na financovanie výskumu na embryách, ktorý je na Slovensku trestný. Alebo, aby sa z nich financovala pomoc EÚ rozvojovým krajinám, v ktorej sú zahrnuté aj potraty,” doplnil Marek Michalčík, podpredseda Fóra života.

Európsku iniciatívu “Jeden z nás” je možné podpísať elektronicky (viac info na našej webovej stránke alebo www.oneofus.eu) alebo podpisom papierového formulára.

List poslancom

25. 3. 2013, Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.