Slovensko splnilo kvótu pre iniciatívu Jeden z nás

Dobrá správa – Slovensko sa pripojilo k trom európskym krajinám, ktoré už naplnili minimálnu stanovenú kvótu počtu podpisov pod  Európsku iniciatívu občanov „Jeden z nás“. V týchto dňoch počet podpisov dosiahol číslo 11400, pričom potrebná hranica je 9750. Európania, ktorým nie sú ľahostajné otázky ľudskej dôstojnosti a ochrany života od počatia, sú tak o krok bližšie k tomu, aby sa problematikou vážne začali zaoberať orgány Európskej únie. „Tešíme sa z výsledkov a z toho, že Slováci preukázali svoju angažovanosť. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že podpora iniciatívy ešte porastie, pretože stále je potrebné v rámci Európy vyzbierať vyše 700 000 podpisov.  Naďalej tak môžu urobiť aj slovenskí občania buď elektronicky na stránke https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?initiativeLang=sk, alebo fyzicky na hárku, ktorý je potrebné zaslať na adresu Fóra života na Heydukovu 14 v Bratislave,“ hovorí národný koordinátor iniciatívy Marek Michalčík, podpredseda Fóra života.

Cieľom európskej iniciatívy občanov Jeden z nás je iniciovať skončenie financovania aktivít zo zdrojov Európskej únie, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Zbieranie podpisov pod iniciatívu Jeden z nás Európska komisia predĺžila do 1. novembra 2013.

28. 4. 2013, Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.