Pozvánka na konferenciu o zosúladení rodinného a pracovného života

V dňoch 10.-11. mája sa v Častej Papierničke uskutoční medzinárodná konferencia v rámci príprav 20. výročia Medzinárodného roku rodiny na tému „Rodina. Zosúladenie rodinného a pracovného života“. Podujatie sa uskutoční pod záštitou predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu Anny Záborskej a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického.

Ciele: Poskytnúť námety na rozvoj rodinnej politiky SR, ponúknuť závery konferencií na Slovensku v rámci projektu, pre prípravu materiálov OSN k 20. výročiu Medzinárodného roka rodiny (1994 – 2014).

Pozvaní hostia a kľúčoví rečníci:

Nuria Chinchilla, profesorka IESE Business School University of Navarra, Španielsko

Blanka Brabcová, Národní centrum pro rodinu, Česká republika

Günter Danhel, IEF Rakúsko

Jozef Dvonč, ZMOS

Mária Jacková, MP SVR SR

Peter Mach, bývalý riaditeľ Štatistického úradu SR

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV

Branislav Ondruš, MP SVR SR

Témy workshopov a odborní garanti :

1. Prínos práce rodičov pre prosperitu i kohéziu spoločnosti

Garant: Terézia Lenczová

2. Špecifiká práce žien v rodine, v zamestnaní, vo verejnej sfére

Garant: Blanka Brabcová

3. Úloha samosprávy pri rozvoji zamestnanosti a vytváraní podmienok pre zosúladenie rodinného života a práce

Garant:Ján Podmanický

4. Zamestnanie rodičov a potreby detí podľa vekových kategórií

Garant: Štefan Matula

5. Skúsenosti z rodinného podnikania na Slovensku

Garant: Ján Hudacký

6. Best practices z vybraných európskych krajín

Garant: Anna Záborská

Predbežný program:

Piatok 10.5.2013

8:00 odchod autobusu pre účastníkov z Trnavského mýta z parkoviska pred Istropolisom

9:30 – 12:30 prvé plenárne zasadanie

12:30 obed

14:00 – 16:00 druhé plenárne zasadanie

16:30 – 18:30 workshopy

19:00 večera

20:00 voľný program, plávanie, opekanie v prírode

Sobota 11.5.2013

9:00 – 11:00 workshopy

11:30 – 12.30 záverečné plenárne zasadanie

14:00 odchod autobusu do Bratislavy

Prihlásiť sa môžete elektronicky alebo na uvedený kontakt do 6. mája 2013. Účastnícky poplatok vo výške 20 € ( pre študentov 10 €) a príplatok za nocľah 10 € prosíme uhradiť do 6. mája 2013 na účet 150732012/0200. Číslo telefónu použite prosím pre identifikáciu Vašej platby ako variabilný symbol pri platbe. Ak by výška účastníckeho poplatku mala byť prekážkou Vašej účasti, prosíme, aby ste kontaktovali organizátorov.

Kontakt : Katarína Hulmanová, E-mail: family@slovanet.sk, Tel.: +421903783229, www.family-sk.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.