Európsky deň zbierania podpisov pre EIO „Jeden z nás“

Európska iniciatíva občanov “Jeden z nás” pripravila na 22. septembra 2013 Európsky deň zbierania podpisov, zameraný na zhromažďovanie podpisov po celej Európe na podporu právnej ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Keďže na Slovensku sa presne v tento deň koná Národný pochod za život, zber podpisov bude prebiehať najmä tam.

Európsky deň zbierania podpisov

Cieľom Európskeho dňa zbierania podpisov je získať počas 22. septembra čo najviac podpisov. Ku kampani sa pridáva aj Slovensko. Vzhľadom k tomu, že 22. septembra 2013 sa uskutoční v Košiciach Národný pochod za život rovnako zameraný na ochranu života a ľudskej dôstojnosti, bude na pochode vytvorená tiež možnosť podpísať iniciatívu Jeden z nás. Kto nebude prítomný v Košiciach, môže iniciatívu podporiť elektronicky cez stránku www.oneofus.eu/sk.

Európska iniciatíva občanov je novým legislatívnym nástrojom Európskej únie s cieľom priviesť inštitúcie Európskej únie bližšie k občanom a znížiť tak deficit demokratických mechanizmov, z ktorého je EÚ často obviňovaná.

Obsah iniciatívy

Organizátori iniciatívy sa tešia z vyzbieraného milióna podpisov od európskych občanov, čo je hlavná podmienka na to, aby sa mohli na EÚ obrátiť s požiadavkou ochrany dôstojnosti, práva na život a integrity každej ľudskej bytosti od počatia. Iniciatíva vychádza z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ o prípade Brüstle/Greenpeace z roku 2011, kedy bol v embryu uznaný začiatok vývoja ľudskej bytosti. Z tohto dôvodu sa od EÚ požaduje, aby podporila vznik patričných kontrolných nástrojov pre využívanie verejných fondov, dohliadala na ochranu embrya v oblasti verejného zdravia, intelektuálneho vlastníctva, financovania výskumu a spolupráce vo sférach rozvoja.

Zvlášť sú zákonodarcovia EÚ žiadaní, aby zahrnuli nový rozpočtový princíp koherencie v EÚ, napríklad že “žiadny projekt závislý od rozpočtu nebude schválený na financovanie aktivít, ktoré ničia ľudské embryá alebo predpokladajú ich ničenie”. Ďalej sa požaduje modifikácia “etických princípov” vo výskumných záležitostiach, patriacich do Rámcového programu výskumu a inovácie EÚ (2014-2020) “Horizont 2020”. Napokon sa predpokladá modifikácia cieľov Nástrojov financovania spolupráce za účelom rozvoja tak, aby zahraničná pomoc EÚ bola udelená iba v prípade, ak bude zaručený prioritný rešpekt voči životu embrya.

Európsku iniciatívu občanov môžu podpísať dospelí (18+) občania EÚ elektronicky alebo fyzicky, každý iba raz. Možnosť podpísať iniciatívu Jeden z nás trvá do 31. októbra 2013.

Na Slovensku iniciatívu rozširujú predovšetkým občianske združenia Fórum života a Donum Vitae. „Napriek tomu, že je vyzbieraných už 1 milión podpisov, je potrebné toto číslo zvýšiť tak, aby sa vytvorili rezerva pre prípad časti neplatných, neúplných podpisov. Preto vyzývame občanov, aby využili túto možnosť a iniciatívu podpísali a vyjadrili tak svoj názor na ochranu ľudského života od jeho evidentného počiatku“ – vyzval na podpísanie iniciatívy národný koordinátor Marek Michalčík.

Oficiálna webstránka iniciatívy: www.oneofus.eu

Súvisiace linky: www.pochodzazivot.sk, www.forumzivota.sk, http://donum-vitae.webnode.sk

Ďalšie informácie: Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.