1876 občanov podporilo hromadnú pripomienku k NAP

Výbor pre rodovú rovnosť dal do pripomienkovania návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 (NAP), v ktorom sa jednoznačne používa rodová terminológia a pojem rodovo podmieneného násilia. Návrh NAP okrem iného diskriminuje mužov po rozvode, počíta s prenesením viny zo žalobcu na obvineného, navrhuje vznik nového centra na kontrolu plnenia rodového scenára v spoločnosti, počíta s finančnými zdrojmi jednotlivých rezortov a so zahraničnými financiami, ktoré by mohli byť namiesto rodovej stratégie efektívnejšie investované do posilnenia rodiny, manželstva a výchovy k morálke a usporiadaným vzťahom.

V tejto súvislosti pripravilo Fórum života spolu s Fórom kresťanských inštitúcí a Katolíckym hnutím žien Slovenska hromadnú pripomienku, ktorú bolo možné podporiť na stránke http://www.peticia.sk/nasilie-na-zenach/. S potešením oznamujeme, že túto možnosť využilo spolu 1876 občanov a iniciátori túto pripomienku v piatok 18. októbra oficiálne odovzdali. Ďakujeme všetkým, ktorí tento krok podporili.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.