Európsky parlament neprijal kontroverznú „správu Estrela“

Európsky parlament dnes napoludnie (10. decembra) neprijal kontroverznú Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorej autorkou je socialistická poslankyňa Edite Estrela. V hlasovaní namiesto nej prešiel alternatívny návrh uznesenia, ktorý predložili frakcie EPP a ECR. Za tento návrh hlasovalo 334 poslancov, proti 327 a zdržalo sa 35 poslancov.

„To, že správa neprešla, považujem v súčasnej politickej klíme za malý zázrak. Väčšina poslancov tak jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov, predovšetkým v otázkach týkajúcich sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ďakujem všetkým, ktorí podporili naše snahy a apelovali na poslancov zaslaním mailu alebo podpísaním petície,“ uviedla po hlasovaní europoslankyňa Anna Záborská.

Kontroverznú správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví už parlament v októbri po búrlivej diskusii vrátil na prepracovanie naspäť do výboru. Spravodajkyňa však urobila len nepatrné zmeny a následne Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vrátil správu do pléna.

„Zápas o právo nenarodeného dieťaťa na život a ľudskú dôstojnosť týmto nekončí. Pokračovať bude aj diskusia o definícii rodiny a jej postavení. Dnešné hlasovanie mi však dáva nádej, že obhajoba prirodzených hodnôt vychádzajúcich z judeo-kresťanskej tradície má zmysel a prináša výsledky,“ zdôraznila Anna Záborská.

Prílohy:

– Správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2…

– Alternatívny návrh uznesenia EPP/ECR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+…

Zdroj: www.zaborska.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.