Archív značiek: Estrela

  • Európsky parlament dnes napoludnie (10. decembra) neprijal kontroverznú Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorej autorkou je socialistická poslankyňa Edite Estrela. V hlasovaní namiesto nej prešiel alternatívny návrh uznesenia, ktorý predložili frakcie EPP a ECR. Za tento návrh hlasovalo 3... [read more]
  • Výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť v hlasovaní v pomere 19 ku 15 opätovne odobril kontroverznú správu poslankyne Edite Estrela o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, KTORÁ SA MÁ V EP SCHVAĽOVAŤ 10. 12. 2013. Správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach poslankyn... [read more]