Hlasujme proti schváleniu správy Estrela!

Výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť v hlasovaní v pomere 19 ku 15 opätovne odobril kontroverznú správu poslankyne Edite Estrela o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, KTORÁ SA MÁ V EP SCHVAĽOVAŤ 10. 12. 2013.

Správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach poslankyne Edite Estrela vyvolala v októbri vlnu kritiky vo viacerých členských štátoch EÚ, pretože vstupuje do oblastí, ktoré sú vo výlučnej právomoci členských štátov, ako sú vzdelanie, zdravotná starostlivosť a etika. Správa sa snaží obmedziť základné ľudské práva, predovšetkým právo na život, slobodu slova, slobodu viery, vyznania a náboženského presvedčenia, práva dieťaťa, ako aj právo rodičov vychovávať svoje deti v súlade s ich hodnotovým presvedčením.

Zároveň správa propaguje potrat ako ľudské právo, hoci takéto právo nemá oporu v záväzných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch a zmluvách. Snaží sa tiež zaviesť sexuálne vzdelávanie, ktoré neberie ohľad na ľudskú dôstojnosť a propaguje práva založené na sexuálnej orientácii ako ľudské práva napriek tomu, že základné ľudské práva sú vždy univerzálne a prináležia každému človeku bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, alebo príslušnosť k akejkoľvek skupine.

Do utoroka 10. 12. je POTREBNÉ HLASOVAŤ PROTI na adrese:

http://www.citizengo.org/en/1150-reject-estrela-report

Prosíme o šírenie ďalej, viac na http://kormidlo.sk/zastavme-estrela-report/.

Zdroj: http://www.zaborska.sk/?q=node/238

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.