Fórum života reaguje na trestné oznámenie podané na biskupov katolíckej cirkvi

Deň po ukončení Vianoc – jedného z najväčších sviatkov, ktorým si kresťania na celom svete pripomínajú narodenie Spasiteľa, sa v médiách objavila informácia, ktorá nepríjemne prekvapila a pobúrila nielen veriacich ľudí na celom Slovensku. Pán Róbert Slovák podal trestné oznámenie na biskupov Slovenska, ktorých označil za organizovanú skupinu a podozrieva ich zo spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy, etnika alebo presvedčenia pre pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska zverejnený na stránke www.kbs.sk, určený katolíckym veriacim na prvú advetnú nedeľu.

Fórum života vyjadruje  ľútosť nad konaním pána Slováka  a konštatuje, že sa tým len potvrdzujú obavy mnohých ľudí žijúcich na Slovensku, že každý, kto bude považovať manželstvo muža a ženy za optimálny priestor pre plodenie a výchovu detí,  by sa mal pripraviť, že bude čeliť trestným oznámeniam a môže byť obťažovaný trestným konaním. V ďalších reakciách na toto trestné oznámenie sme zaznamenali na sociálnych sieťach viaceré vyjadrenia, podľa ktorých by každý, kto nezastáva gender ideológiu popierajúcu prirodzenú identitu muža a prirodzenú identitu ženy a vyjadrí sa proti nej verejne,  by mal  byť stíhaný a pykať za svoje názory.

Vynára sa preto otázka, kam smeruje Slovensko a čo ďalšie nás čaká. Budeme znevažovať a odsudzovať aj pápeža Jána Pavla II., ktorého uznával celý svet?  Pretože to bol on, kto o kultúre smrti začal ako prvý hovoriť. Biskupi Slovenska iba pripomenuli hlas Jána Pavla II., ktorý vo svojej encyklike Evangelium vitae pomenoval súčasné prejavy kultúry smrti ako sú zabíjanie nenarodených, eutanázia, prostitúcia, obchod so ženami a mladistvými, terorizmus, vojny, potlačovanie ľudských práv a ďalšie. V súčasnosti si musíme pripomínať jeho slová, podľa ktorých  čelíme všetci krutému a rozhodujúcemu zápasu medzi dobrom a zlom, životom a smrťou, „kultúrou života“ a „kultúrou smrti“. Nestojíme „pred“ týmto zápasom, ale v skutočnosti sme „vo vnútri“ a nemôžeme uniknúť našej základnej povinnosti – byť bezpodmienečne na strane života.

Slovensko nepotrebuje byť krajinou, ktorá posiela rodičov do väzenia za neprítomnosť ich detí na liberálnej sexuálnej výchove, ako sa to stalo v Nemecku.

Fórum života chce vyjadriť vďaku a podporu biskupom Slovenska za to, že sú svedomím národa a chcú budovať kultúru života. Fórum života zároveň vyzýva všetkých občanov Slovenskej republiky, aby začali využívať slobodu prejavu napriek zastrašovaniu, ktorému sú v týchto dňoch zástancovia kultúry života vystavení. Ak si myslia, že sú to práve muž a žena, ktorí tvoria rodinu a manželstvo, nech sa to neboja povedať, pretože sloboda je dar, ktorý si nesmieme nechať vziať.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.