Fórum života varuje pred rizikami správy europoslankyne Lunacek

Fórum života je znepokojené predloženou správou rakúskej europoslakyne Ulrike Lunacek  k plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Správa nebezpečne napáda subsidiaritu členských štátov a snaží sa preniesť niektoré výhradné  kompetencie z národných štátov na Európsku komisiu. Homosexuálna a LGBTI lobby sa ňou snaží o privilégiá, ktoré nemajú racionálne opodstatnenie.  Hrozí tiež reálne riziko, že celá spoločnosť bude neprimerane zaťažovaná pre výhody úzkej skupiny ľudí a navyše hrozí aj to, že bude vážne narušená sloboda prejavu. O správe majú europoslanci hlasovať v utorok 4. 2. 2014.

Fórum života, ako etablovaná mimovládna organizácia s významnou sympatizantskou základňou občanov Slovenska, ktorým nie sú ľahostajné hodnoty vyznávané v našej krajine a naša štátna suverenita, vyzvalo slovenských europoslancov, aby hlasovali proti tejto správe.

Ak bude rezolúcia prijatá, inštitúcie EÚ a členských štátov sa budú musieť zaviazať k „homosexuálnemu mainstreamingu“ všetkých verejných strategických oblastí, vrátane národných kompetencií ako verejné zdravie a vzdelávanie, zamestnanie, či vonkajšie vzťahy. Správa Lunacek zahŕňa široký vetovací mechanizmus EÚ v súvislosti s LGBT komunitou: žiadna budúca legislatíva EÚ nebude môcť byť v rozpore so záujmami homosexuálnych aktivistov.

Plán EÚ bude politicky zneužívaný k tomu, aby donútil členské štáty umožniť „manželstvo pre všetkých“ vrátane homosexuálov, s použitím argumentov týkajúcich sa občianstva, rodín a slobody pohybu. Homosexuálne páry môžu následne získať právo na adopciu, umelé oplodnenie a náhradné materstvo. Mapa EÚ zaručí slobodu zhromaždovania a prejavu pre homosexuálnych aktivistov a v mene boja proti nenávistným prejavom a skutkom budú umlčaní kritici homosexuality a LGBT aktivizmu. Týmto spôsobom by pre EÚ a členské štáty bol uplatňovaný dvojaký meter: neobmedzená sloboda prejavu pre homosexuálnu komunitu a obmedzená sloboda prejavu pre možných kritikov. V dokumente nie je žiadne ustanovenie, ktoré by chránilo práva ľudí na sebaurčenie, právo rodičov vychovávať svoje deti a chrániť deti pred homosexuálnou propagandou, alebo právo na výhradu vo svedomí.

Problematická je napokon aj skutočnosť, že pojmy „homofóbia“ a „rodová identita“ nie sú definované v žiadnom medzinárodne záväznom dokumente v oblasti ľudských práv a ani nie sú súčasťou práva EÚ. Hrozí tu tak riziko svojvoľnej interpretácie resp. dezinterpretácie, čo môže viesť k ideologickému aktivizmu.

„Keď som sa dozvedela o dôsledkoch, ktoré by malo prijatie tejto správy, zostala som šokovaná. Správa priamo útočí na vnímanie manželstva a rodiny cez snahu zaviesť „náhubok“ všetkým, ktorí sú presvedčení, že manželstvo je zväzok výhradne jednej ženy a jedného muža“, povedala na margo predkladanej správy predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Fórum života vyzvalo slovenských europoslancov, aby hlasovali proti správe Lunacek. Zároveň vyzýva aj občanov Slovenska, aby sa zaujímali o dianie v európskych inštitúciách a vyžadovali od svojich zástupcov zodpovedné hájenie záujmov občanov SR.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.