Archív značiek: správa Lunacek

  • Dnes bola v Európskom parlamente pomerom 394 hlasov proti 176  prijatá rezolúcia Lunacek zameraná na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.  Homosexuálna a LGBT lobby sa ňou snaží o privilégiá, ktoré nemajú racionálne opodstatnenie a prinášajú reálne ... [read more]
  • Fórum života je znepokojené predloženou správou rakúskej europoslakyne Ulrike Lunacek  k plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Správa nebezpečne napáda subsidiaritu členských štátov a snaží sa preniesť niektoré výhradné  kompetencie z nár... [read more]