Fórum života vyzýva k voľbe prorodinných kandidátov

Dnes bola v Európskom parlamente pomerom 394 hlasov proti 176  prijatá rezolúcia Lunacek zameraná na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.  Homosexuálna a LGBT lobby sa ňou snaží o privilégiá, ktoré nemajú racionálne opodstatnenie a prinášajú reálne riziko, že celá spoločnosť bude neprimerane zaťažovaná pre výhody úzkej skupiny ľudí, vrátane ohrozenia slobody prejavu. Prijatím rezolúcie sa inštitúcie EÚ a členských štátov zaväzujú k „homosexuálnemu mainstreamingu“ všetkých verejných strategických oblastí, vrátane národných kompetencií ako verejné zdravie a vzdelávanie, zamestnanie, či vonkajšie vzťahy. Pojmy „homofóbia“ a „rodová identita“ nie sú definované v žiadnom medzinárodne záväznom dokumente v oblasti ľudských práv a ani nie sú súčasťou práva EÚ. Hrozí tu tak riziko svojvoľnej interpretácie resp. dezinterpretácie, čo môže viesť k ideologickému aktivizmu namierenému proti rodine a manželstvu.

Fórum života je sklamané týmto výsledkom a znepokojené s ohľadom na budúci vývoj európskej spoločnosti. Vyzýva preto občanov, aby pri nadchádzajúcich eurovoľbách dali svoj hlas kandidátom vyznávajúcim hodnoty manželstva a rodiny, ktoré Slovensko posilňujú a znamenajú nádej do budúcnosti. Aby volili kandidátov, ktorým záleží na národnej a štátnej identite a ktorí rešpektujú kresťanské cítenie obyvateľov našej krajiny.

FŽ ďakuje všetkým, ktorí vyvíjali tlak na europoslancov a prejavili tak aktívne občianstvo.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o rezolúcii Lunacek:

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.