„Slovensko za život“: rozbieha sa 14. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa

„Slovensko za život“ je hlavným mottom tohtoročnej občianskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla. Jej cieľom je už po štrnásty raz šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. „Tento rok sme vybrali hlavnú myšlienku kampane tak, aby nadväzovala na minuloročný septembrový Pochod za život v Košiciach. Aby sme dali najavo, že účasť desiatok tisíc ľudí na tejto krásnej manifestácii života nebola iba sezónnou záležitosťou, ale stále trvá a naberá na intenzite v celospoločenskom meradle,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová a poukazuje v tejto súvislosti na nebezpečné snahy rôznych lobistických skupín priznať špeciálne práva LGBTI osobám a redefinovať rodinu založenú na prirodzenom zväzku muža a ženy. Vo všetkých krajských mestách sú počas marca a apríla naplánované verejné zhromaždenia – 22. 3. v Žiline, 23. 3. v Košiciach, 29. 3. v Prešove, 30. 3. v Banskej Bystrici, 5. 4. v Trenčíne, 6. 4. v Trnave, 12. 4. v Nitre a napokon 13. 4. v Bratislave. Pozvaní sú všetci, ktorým nie je ľahostajná otázka ochrany ľudského života od počatia. „Na zhromaždeniach a počas týždňa predchádzajúceho 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa aj v iných mestách a obciach budú dobrovoľníci rozdávať biele stužky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti. Každý, kto si takúto stužku pripne na odev, dá najavo, že sa hlási k rešpektovaniu práva na život a ľudskej dôstojnosti,“ uvádza Elena Miškovičová, koordinátorka kampane.

Deň počatého dieťaťa má tento rok dva rozmery – celonárodný mobilizačný v zmysle motta „Slovensko za život“, aj veľmi osobný, predstavujúci to najintímnejšie ľudské puto medzi matkou a jej dieťaťom. „Nakoľko jedným z nosných programov Fóra života sú projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi, rozhodli sme sa ponúknuť v rámci vizuálu kampane skutočný príbeh dvojročnej Viktórie, ktorej mama uvažovala o potrate. Vďaka tomu, že vyhľadala našu pomoc, sa podaril malý zázrak a dnes sa spolu tešia zo života plného lásky,“ vysvetľuje Zuzana Stohlová Kiňová, koordinátorka projektov konkrétnej pomoci. „Život mojej dcérky závisel od mojej voľby… a dnes si vôbec nedokážem predstaviť, že by som sa pred dvomi rokmi rozhodla pre potrat,“ hovorí šťastná mama malej Viky.

Kampaň bude sprevádzať množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Jedným z kľúčových bude XVI. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorý sa v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti bude niesť v znamení témy „Rodina a ľudské práva“. Uskutoční sa v dňoch 21. – 22. marca v Rajeckých Tepliciach a okrem zaujímavých hostí sa účastníci môžu tešiť aj na odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. V spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom Fórum života pripravuje FOTOsúťaž o najzaujímavejšiu fotku kampane a priaznivci ochrany života si budú môcť kúpiť svoj „vlastný billboard“ s vizuálom Dňa počatého dieťaťa. „Počas minulých ročníkov kampane táto možnosť vyvolala po celom Slovensku vlnu záujmu a veríme, že tento rok to nebude inak,“ hovorí Elena Miškovičová a pozvanie adresuje aj dobrovoľníkom, ktorí majú chuť pomôcť pri distribúcii propagačných materiálov a rozdávaní stužiek, aby sa ozvali e-mailom na adresu: ela@forumzivota.sk, alebo telefonicky na číslo 0904 738 411.

Podrobnosti o podujatiach, aktivitách a možnostiach zapojiť sa do kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ budú priebežne zverejňované na stránke projektu www.25marec.sk, na internetovej stránke Fóra života www.forumzivota.sk, aj na sociálnych sieťach. Kampaň je možné podporiť aj finančne na čísle účtu 0422874576/0900.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.