Správa z tlačovej konferencie ku Dňu počatého dieťaťa

Dňa 20. marca 2014 sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti otvorenia 14. ročníka kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorú organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla s hlavnou témou „Slovensko za život“. Jej cieľom je šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. „Tento rok sme vybrali hlavnú myšlienku kampane tak, aby nadväzovala na minuloročný septembrový Národný pochod za život v Košiciach. Aby sme dali najavo, že účasť desiatok tisíc ľudí na tejto krásnej manifestácii života nebola iba sezónnou záležitosťou, ale stále trvá a naberá na intenzite v celospoločenskom meradle,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Hovorca Národného pochodu za život Tomáš Kováčik oceňuje, že ľudia a organizácie chrániace život už dlhé roky pracujú v prospech úcty k životu každého človeka – chorého, mladého aj nenarodeného. Národný pochod za život bol míľnikom, ktorý sa pravdepodobne bude opakovať, ak nebudeme vidieť ochotu zmien v našej spoločnosti. Kampaň Slovensko za život vnímam ako jasný odkaz, že sa nevzdáme, kým nebude chránený každý človek,“ dodáva.

Vo všetkých krajských mestách sú počas marca a apríla naplánované verejné zhromaždenia – 22. 3. v Žiline, 23. 3. v Košiciach, 29. 3. v Prešove, 30. 3. v Banskej Bystrici, 5. 4. v Trenčíne, 6. 4. v Trnave, 12. 4. v Nitre a napokon 13. 4. v Bratislave. Pozvaní sú všetci, ktorým nie je ľahostajná otázka ochrany ľudského života od počatia. „Na zhromaždeniach a počas týždňa predchádzajúceho 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa aj v iných mestách a obciach budú dobrovoľníci rozdávať biele stužky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti. Každý, kto si takúto stužku pripne na odev, dá najavo, že sa hlási k rešpektovaniu práva na život a ľudskej dôstojnosti,“ uvádza Elena Miškovičová, koordinátorka kampane. Program verejných zhromaždení bude zahŕňať hudobné vystúpenie, príhovory zástupcov Aliancie za rodinu, Fóra života, zástupcov pro-life a pro-family organizácií a inštitúcií z daného regiónu, prezentáciu konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi spojenú so svedectvom konkrétnych žien, aj vystúpenie MUDr. Anny Záborskej, ktorá v rámci Európskeho parlamentu intenzívne pracuje na presadzovaní pro-life a pro-family hodnôt. „Ľudský život, jeho dôstojnosť a prirodzená rodina vytvárajú samotnú možnosť politiky. Ak vplyv týchto hodnôt v spoločnosti oslabne, ak na ne rezignuje, stratí sa chápanie spoločného dobra a politika ako ju poznáme zanikne,“ vysvetľuje Anna Záborská.

Deň počatého dieťaťa má tento rok dva rozmery – celonárodný mobilizačný v zmysle motta „Slovensko za život“, aj veľmi osobný, predstavujúci to najintímnejšie ľudské puto medzi matkou a jej dieťaťom. „Nakoľko jedným z nosných programov Fóra života sú projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi, rozhodli sme sa ponúknuť v rámci vizuálu kampane skutočný príbeh dvojročnej Viktórie, ktorej mama uvažovala o potrate. Vďaka tomu, že vyhľadala našu pomoc, sa podaril malý zázrak a dnes sa spolu tešia zo života plného lásky,“ vysvetľuje Zuzana Stohlová Kiňová, koordinátorka projektov konkrétnej pomoci. „Život mojej dcérky závisel od mojej voľby a dnes si vôbec nedokážem predstaviť, že by som sa pred dvomi rokmi rozhodla pre potrat,“ hovorí šťastná mama malej Viki, ktorej osud nie je ojedinelý. Počas vyše 7-ročného doterajšieho fungovania projektu Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk), zameraného na konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám v núdzi, Fórum života pomohlo 88 ženám, narodilo sa 73 bábätiek, ktorých matky kvôli zložitej sociálnej alebo osobnej situácii pôvodne uvažovali o potrate. Podľa koordinátorky projektu Márie Demeterovej príjemkyniam pomoci darcovia prispeli sumou 180 100,12 EUR. Celkovo bolo v rámci projektu riešených 1123 prípadov. Na „Zachráňme životy“ nadväzuje Poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk), v ktorej bolo poradenstvo v roku 2013 poskytnuté 186 ľuďom ( z toho 20 mužom). Od vzniku projektu pred 6 rokmi odborníci celkovo riešili 552 prípadov. Pracovníci Fóra života navštevujú s prednáškami aj základné a stredné školy a vzdelávajú v oblasti zodpovedného prežívania vzťahov, spôsobov riešenia neželaného tehotenstva, popotratového syndrómu a pod. Za prvé dva mesiace roka 2014 preškolili už viac ako 670 žiakov.

Podľa Márie Demeterovej je stále priestor na rozširovanie projektu, aby sa mohlo pomôcť čo najviac deťom a matkám. Preto Fórum života požiadalo Anna Záborskú, ako známu osobnosť, ktorá sa osobne angažuje v práci Fóra života a podpore projektu Zachráňme životy od jeho počiatku, aby sa stala jeho patrónkou a pomohla tak ešte intenzívnejšie vnášať informácie o ňom a súvisiacich témach do spoločenského života a napomôcť tým jeho rozšíreniu. „Je pre mňa česť prijať patronát nad projektom Zachráňme životy. Vždy som veľmi povzbudená každým zachráneným životom a každou pomocou, ktorá je poskytnutá ženám v núdzi a ich deťom. Chcem preto využiť príležitosti, ktoré mi umožňuje moja pozícia vo verejnom živote, aby sa o týchto príbehoch a o samotnom projekte dozvedelo čo najviac ľudí. Rada by som tak urobila už teraz počas tohtoročnej kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa na spomínaných verejných zhromaždeniach,“ povedala na margo tejto ponuky Anna Záborská.

Kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa bude sprevádzať množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Jedným z kľúčových bude XVI. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorý sa v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti bude niesť v znamení témy „Rodina a ľudské práva“. Uskutoční sa v dňoch 21. – 22. marca v Rajeckých Tepliciach a okrem zaujímavých hostí, medzi ktorými bude aj Gregor Puppinck – riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť v Štrasburgu, sa účastníci môžu tešiť aj na odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. V spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom Fórum života pripravuje FOTO súťaž o najzaujímavejšiu fotku kampane a priaznivci ochrany života si môžu už od začiatku marca kúpiť svoj „vlastný billboard“ s vizuálom Dňa počatého dieťaťa. „Počas minulých ročníkov kampane táto možnosť vyvolala po celom Slovensku vlnu záujmu a tešíme sa, že tento rok to nie je inak,“ hovorí Elena Miškovičová, projektová manažérka.

Podrobnosti o podujatiach, aktivitách a možnostiach zapojiť sa do kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ nájdete na stránke projektu www.25marec.sk, aj na internetovej stránke Fóra života www.forumzivota.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.