Rodina a ľudské práva témou 16. ročníka konferencie Vyber si život

V dňoch 21. a 22. marca sa v rámci v rámci kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ v Rajeckých Tepliciach uskutočnila medzinárodná konferencia Vyber si život na tému Rodina a ľudské práva, ktorú organizujú občianske združenie Fórum života a nezisková organizácia Áno pre život. Na 16. ročníku  podujatia, ktoré sa tradične koná pod záštitou europoslankyne a členky predsedníctva Fóra života MUDr. Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša, sa zúčastnili aj podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová, europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik a niekoľkí poslanci NR SR. Po úvodných pozdravoch sa slova ujal spišský diecézny biskup a predseda Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Štefan Sečka. Vo svojej prednáške hovoril o duchovnom rozmere manželstva, ktorý z bežnej veci – vzťahu muža a ženy – robí vec zásadnú a výnimočnú. Zdôraznil, že ovocím dobrého manželstva sú „život a láska“. Anna Záborská vo svojom príhovore predstavila dôležitosť rodinnej politiky pre budúcnosť spoločnosti. Podľa jej slov, politika bez vnímania rodiny je „politikou odtrhnutou od reality“. Rovnako, „medzigeneračná solidarita nie je možná bez prirodzenej rodiny,“ pokračovala Záborská a podotkla, že dopady na rodinu by sa mali zohľadňovať v rámci všetkých prijímaných legislatívnych opatrení. Vyzvala prítomných, aby sa snažili pôsobiť v prospech rodiny na všetkých úrovniach svojho pôsobenia.

Jeden z hlavných hostí konferencie, riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť Gregor Puppinck vo svojom príspevku ocenil prácu Anny Záborskej v Európskom parlamente a označil ju za veľmi dôležitú zvlášť v oblasti ochrany rodiny a ľudského života. Priblížil účastníkom činnosť Európskeho súdneho dvora v Štrasburgu, s ktorým aktívne spolupracuje na odbornej báze. Podrobil kritike zmeny vo východiskách pre rozhodnutia, ktoré tento súd prijíma v posledných rokoch. Podľa Puppincka súd pôvodne vychádzal z rodiny ako základnej jednotky spoločnosti, no v poslednom čase sa posunul do „východiska silne individualistického, v ktorom sa stáva definícia rodiny a rodinného života čoraz ťažšia a nezrozumiteľná.“ Kritériom pre rodinu sa stali citové väzby, ktoré doteraz právo nebralo do úvahy, keďže nie sú objektívne stanoviteľné. Ich akceptáciou sa tak objavujú ťažkosti napr. s polygamiou či vicpočetným rodičovstvom.  Ako Puppinck uviedol, rozhodnutia súdov tým prekračujú svoje kompetencie, redefinujú realitu v zmysle trendu „právo chce byť realitou“. Cestou k zabráneniu tohto nebezpečného sudcovského aktivizmu je náprava zo strany politikov a politiky, ktorých mandát vychádza z reality reprezentujúcej skutočný život občanov, uzatvára Gregor Puppinck.

Druhý deň konferencie začal prednáškou Marcely Dobešovej o procese tvorby stratégie ľudských práv na úrovni vlády SR. Dobešová v príspevku vyjadrila nespokojnosť s poslednými krokmi Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré znamenali úplné vylúčenie kresťanského spektra mimovládnych organizácií z procesu tvorby stratégie, neumožnenie zaradenia takých dôležitých tém ako výhrada vo svedomí, práva nenarodených či práva rodičov. Po príspevku sa rozvinula diskusia, ktorá podporila postoj organizácií ďalej neparticipovať na stratégii a celú ju odmietnuť. Právnik Anton Chromík priblížil súčasnú „extrémne vážnu“ politicko-legislatívnu situáciu, ktorá viedla k založeniu občianskej iniciatívy Aliancia za rodinu. Potvrdiť manželstvo ako zväzok jedného muža a ženy, nevytvárať rodinno-právne inštitúty podobné manželstvu a uchrániť pre deti v adopčnom procese právo byť prijaté do rodín, kde bude vzor matky a otca – sú tri ciele, ktoré si Aliancia stanovila už v úvode svojej existencie. Chromík predstavil zámer Aliancie usilovať sa o referendum na dosiahnutie spomenutých cieľov a pozval účastníkov k spojeniu sa a zapojeniu sa do tohto diela na podporu hodnôt rodiny.

Ďalšia zo spíkrov Veronika Remišová účastníkom priblížila analýzu stavu rodín na Slovensku, aj v porovnaní s ďalšími európskymi krajinami. Uviedla viacero aktuálnych problémov, ktoré trápia Slovensko, napr.  pokles pôrodnosti, nízky priemerný počet detí na rodinu, odkladanie materstva, vysoká rozvodovosť, či stále narastajúce percento detí rodiacich sa mimo manželstva. Vážnym problémom podľa Remišovej je, že podľa najnovších výskumov patria rodiny s deťmi, najmä viacpočetné, medzi skupiny, ktoré sú najviac ohrozené rizikom chudoby. Zdôraznila dôležitosť úlohy otca v rodine pre zlepšenie stability rodín a svoju prednášku uzavrela konštatovaním , že budúcnosť ľudstva závisí od rodiny. Jana Jamborová z bruselskej mimovládnej organizácie Nové ženy pre Európu sa vo svojom vystúpení kriticky vyjadrila k tlaku európskych inštitúcií na niektoré krajiny EÚ v rôznych oblastiach – napr. Maďarsko bolo prinútené vrátiť finančné prostriedky EÚ použité na kampaň podporujúcu adopcie namiesto umelých potratov. Jamborová tiež kritizovala vyžadovanie tolerancie od konzervatívnych občanov, pričom zo strany liberalistických skupín tolerancia chýba. Vidí tiež paralelu medzi zákrokmi proti mierumilovným manifestáciám francúzskeho prorodinného hnutia La Manif pour tous a potláčaním študentských manifestácií v bývalom Československu v roku 1989, čo považuje za alarmujúcu situáciu, na ktorú je potrebné reagovať zo strany európskych občanov.

Program dňa po skončení konferencie pokračoval na verejnom zhromaždení „Žilina za život“ na Hlinkovom námestí v Žiline – prvom zo série ôsmich verejných zhromaždení v krajských mestách na Slovensku pri príležitosti tohtoročného Dňa počatého dieťaťa. Príjemnú atmosféru vytvárala hudobná skupina Off zo Žiliny. Niekoľkým stovkám zhromaždených občanov sa postupne prihovorili predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, europoslankyňa a členka predsedníctva Fóra života Anna Záborská, koordinátorka projektu konkrétnej pomoci „Zachráňme životy“ Mária Demeterová, riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život Anna Verešová, hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík, Jana Jamborová z MVO Nové ženy pre Európu, zástupca Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kossey, aj žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Šnúra verejných zhromaždení „za život“ pokračuje v krajských mestách každý víkend až do 13. apríla.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.