MVO píšu otvorený list ministrovi Lajčákovi

Reakcia na vyhlásenie MZVaEZ SR  k pripomienkam MVO voči Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR z 19. 6. 2014  – otvorený list ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi:

Vážený pán minister,

dovoľujeme si vyjadriť svoj nesúhlas so stanoviskom Vášho rezortu zo dňa 19. júna 2014  k údajnej deštrukcii procesu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR zo strany niektorých mimovládnych organizácií. Dôrazne sa proti takým tvrdeniam ohradzujeme!

Vaše ministerstvo síce vypočulo zástupcov viacerých mimovládnych organizácií, ale v záverečnom návrhu Stratégie boli ich požiadavky prehliadnuté.  Povedané v skratke: “Pekne sme si vás vypočuli, ale robíme si po svojom“.

Pán minister, nevyhoveli ste opakovaným požiadavkám viacerých MVO z jesene 2013 na rekonštrukciu Rady vlády pre ľudské práva, ktorá by pravdivejšie odzrkadľovala názory slovenských občanov, aby tak mohla byť prijatá Stratégia, ktorá bude skutočne spájať a nie rozdeľovať Slovensko. Dôkazom toho je aj to, že platformy Fórum života  (47 organizácií) a Fórum kresťanských inštitúcií (39 organizácií), ktoré zastupujú názory značnej časti slovenskej spoločnosti, nie sú v Rade vlády pre ľudské práva vôbec zastúpené, nehovoriac o Redakčnom tíme, Riadiacom výbore, či Koordinačnej skupine pre prípravu Stratégie, kde absolútne dominuje prevaha zástupcov organizácií presadzujúcich záujmy rodovej ideológie a homosexuálnej loby.

Pán minister, participatívnosť, ktorú ste oficiálne deklarovali, neznamená dať ľuďom iba priestor, aby povedali svoj názor. Znamená to poskytnúť im reálnu možnosť podieľať sa na tvorbe dokumentu, a s poľutovaním konštatujeme, že napriek početným snahám MVO ste tento prísľub nenaplnili.

Mrzí nás, že ste pripravili návrh Stratégie, ktorá rozdeľuje našu spoločnosť, miesto toho, aby ju spájala.

Včera sa skončilo pripomienkové konanie k návrhu tohto dokumentu, dostali ste viacero zásadných pripomienok od mimovládnych organizácií a občanov Slovenska.  Svoje negatívne stanovisko prezentovala aj Konferencia biskupov Slovenska a viaceré politické strany zastúpené v NR SR.

Pán minister, dovoľujeme si Vás vyzvať k otvorenému a férovému dialógu v médiách. Občania Slovenska si zaslúžia, aby sa o pripravovanej Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv dozvedeli objektívne informácie.

S úctou

Marcela Dobešová – Fórum života

Pavol Kossey – Fórum kresťanských inštitúcií

Martin Dilong – Fórum pre verejné otázky

Juraj Šúst – Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Peter Kremský – Aliancia za rodinu

 

Kontaktná osoba:

Marcela Dobešová, Fórum života; e-mail: marcela.dobesova@forumzivota.sk, tel. 0911 510 929

V Bratislave dňa 20. 6. 2014

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.