Riešenie Stratégie ľudských práv sa posúva na september

Pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa 26. júna 2014 konalo v Bratislave 16. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Hlavným bodom programu bol návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v jej aktuálnej verzii po ukončení medzirezortného pripomienkového konania. Prevažujúca časť členov rady vlády vyjadrila názor, že otvorené otázky, ktoré zostali po vyhodnotení pripomienkového konania sú natoľko závažné, že v rokovaniach je potrebné pokračovať. Predseda Rady vlády sa stotožnil s ich odporúčaním a predložil návrh, aby v spolupráci so zainteresovanými zástupcami verejnej správy v rade vlády sa pokračovalo v rokovaniach o texte stratégie s cieľom odstrániť rozpory vzniknuté v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Rada vlády sa otázkou stratégie bude zapodievať na svojom zasadnutí v septembri tohto roka.

Veríme, že k posunu termínu došlo aj na základe intervencie mnohých mimovládnych organizácií a združení prostredníctvom oficiálneho pripomienkovania i hromadných pripomienok, ktoré podporili tisícky ľudí. Ďakujeme za Vaše úsilie, milí priatelia.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.