Pomôžte nám pomáhať!

Milí priatelia života,

polrok je pomaly za nami a spolu s ním aj kopec práce, ktorý sa nám aj vďaka Vám podarilo urobiť napríklad v podobe februárového Národného týždňa manželstva, na ktorom Fórum života spolupracovalo, ďalej vo forme jednej z našich nosných kampaní „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, v rámci ktorej sme prvýkrát zorganizovali verejné zhromaždenia za život a rodinu vo všetkých krajských mestách na Slovensku – naozaj priekopnícka akcia, ktorou sme sa snažili mobilizovať ľudí, aby vyšli do ulíc a dali najavo, že im nie je ľahostajné smerovanie našej spoločnosti a že sú na 100% na strane života a rodiny. Venovali sme sa aj rozvíjaniu našich projektov konkrétnej pomoci ženám a matkám s deťmi v núdzi, i pro-life vzdelávacím aktivitám v rôznych spoločenstvách a predovšetkým v základných a stredných školách.

Všetky tieto projekty si vyžiadali nielen kopec nášho času a snahy – ktoré sme investovali s veľkou radosťou 🙂 – ale aj finančných prostriedkov, takže zdroje, ktoré sme získali prostredníctvom minuloročnej verejnej zbierky Sviečka za nenarodené deti, sa už celkom vyčerpali. Pred nami je ďalší polrok aktívnej práce a rozbehnutých projektov a kampaní na ochranu života a rodiny, podpory ľudských práv a dôstojnosti každého človeka, do ktorých je potrebné investovať. Obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú podporu, aby bolo možné ich realizovať.

Konkrétne plány Fóra života na najbližšie mesiace:

–       Rozšírenie radov FŽ o dvoch spolupracovníkov v právnickej a psychologickej oblasti, ktoré si vyžaduje zvýšená potreba orientácie v legislatíve vzhľadom na aktuálne dianie na Slovensku, ako aj rastúci záujem o naše projekty konkrétnej pomoci – Poradňu Alexis a Zachráňme životy

–       Dotlač nevyhnutných informačných materiálov a propagačných letákov, aby sme mohli efektívne šíriť osvetu a vzdelávať v rôznych oblastiach pro-life (prirodzené plánovanie rodičovstva, popotratový syndróm, nežiadúce účinky antikoncepcie, možnosti konkrétnej pomoci ženám a matkám v núdzi a pod.) Minulý rok sme tlač infomateriálov pre prednášky v školách a osvetové aktivity realizovali s prispením Nadácie Volkswagen. Vďaka informačným materiálom sa informácie o hodnotách dostávajú aj tam, kam nemáme kapacitu dostať sa osobne.

–       Plánujeme sa zúčastniť festivalu Pohoda (10.-12. 7. 2014) v Trenčíne, aj festivalu Campfest (31. 7. – 3. 8.) v Kráľovej Lehote, kde budeme prezentovať pro-life hodnoty, hovoriť o poslaní Fóra života, ale aj riešiť kontroverzné témy, ako sú hormonálna antikoncepcia verzus prirodzené plánovanie rodičovstva, či otázka pornografie a jej škodlivosti. Festivaly sú veľkou príležitosťou nielen na rozhovory a osvetu, ale aj šancou pozvať ľudí k spolupráci na projektoch podporujúcich skutočné hodnoty.

–       Začíname pomaly rozbiehať prípravu kampane Sviečka za nenarodené deti 2014 a bude potrebné investovať do propagácie, nákupu sviečok a ich distribúcie po celom Slovensku

–       V septembri a októbri sa opäť chystáme do škôl, farností a spoločenstiev, aby sme prednášali o príprave na manželstvo a rodičovstvo, sexuálnej výchove s hodnotami a o aktuálnych výzvach v oblasti pro-life.

Ak máte možnosť a chuť prispieť na naše aktivity a podporiť dobrú vec, môže tak urobiť TU.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.