Fórum života ku klamlivým anonymom týkajúcim sa Sviečky za nenarodené deti

Milí priatelia a priaznivci Fóra života,

chceli by sme niekoľkými riadkami reagovať na prípad, ktorý nám bol ohlásený z východu Slovenska v súvislosti s verejnou zbierkou Sviečka za nenarodené deti. Boli sme upozornení na to, že neznáma osoba posiela na farské a dekanské úrady klamlivé informácie o zneužívaní finančných prostriedkov vyzbieraných v rámci projektu.

Uisťujeme všetkých, ktorí pochybujú o transparentnosti využitia zbierky, že ani jedno euro nie je použité iným spôsobom, než sa uvádza v našich výročných správach a vyúčtovaniach tejto verejnej zbierky, aj na našom portáli www.forumzivota.sk. Projekt Sviečka za nenarodené deti sa koná s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a nikto z pracovníkov Fóra života, regionálnych spolupracovníkov ani dobrovoľníkov by za žiadnych okolností na seba nevzal riziko zneužitia peňazí, ktoré sú určené na projekty a kampane zamerané na ochranu života, ľudských práv a dôstojnosti človeka, a podporu rodiny.

Fórum života sa dlhodobo zapája do celospoločenského dialógu v otázkach ochrany života a rodiny. Aby sme v tejto zložitej debate obstáli, musíme zamestnávať ľudí, ktorí sa venujú jednotlivým zásadným témam a komunikujú s verejnosťou, či už v oblasti práva, psychológie, médií, bioetiky a mnohých ďalších. Táto položka tvorí podstatnú časť našich nákladov. Dôležitú súčasť našej práce tvorí vzdelávanie v oblasti pro-life najmä u mladej generácie, a konkrétna pomoc matkám s deťmi a ženám v núdzi. Venujeme sa osvetovým kampaniam na národnej úrovni, ako sú 25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti, organizujeme zhromaždenia a odborné konferencie na kľúčové spoločenské témy a najmä v tomto roku aktívne riešime analýzu a účasť na tvorbe strategických národných dokumentov, ktoré budú udávať smerovanie Slovenska nielen na národnej, ale aj na európskej pôde. Všetky tieto záležitosti nie je možné pokryť iba na báze dobrovoľníckej práce, pretože je potrebné, aby sa im naplno venovalo niekoľko ľudí. Pre Fórum života pracuje na plný úväzok osem ľudí, ďalší dvaja na čiastočný. Napriek tomu, že sa snažíme získavať finančné prostriedky aj z vládnych grantov a rôznych nadácií a spĺňame všetky oficiálne podmienky, naše žiadosti sú v drvivej väčšine prípadov zamietnuté. Verejná zbierka Sviečka za nenarodené deti (reg. č. 000-2014-025173), ktorá sa koná s povolením Ministerstva vnútra SR, tak zostáva hlavným zdrojom pre financovanie našich celoročných aktivít a projektov.

Výročné správy Fóra života za uplynulé roky nájdete TU.

Analýza nákladov za rok 2013 je k dispozícii TU

Plán využitia finančných prostriedkov zo Sviečky za nenarodené deti 2014 prinášame TU.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujete a zaručujeme absolútnu transparentnosť a čestnosť pri využívaní vyzbieraných peňazí.

Za tím Fóra života

Predsedníčka Marcela Dobešová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.