Prečo demonštrujeme?

11. novembra Fórum života a ďalšie mimovládne organizácie zorganizovali demonštráciu proti Stratégii rodovej rovnosti a Akčnému plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Demonštrovať prišli stovky ľudí, čo ma veľmi príjemne prekvapilo a povzbudilo. Ľudia ukázali, že sú proti rodovej ideológii a nechcú, aby ju vláda prijala za svoju. Keď naše pripomienky odmietlo ministerstvo práce aj premiér, ozvala sa ulica.

Naši zástupcovia predniesli príhovory, v ktorých vysvetlili, o čom je ideológia rodovej rovnosti a prečo je pre našu krajinu nebezpečná. Hovorili o podobnosti tejto ideológie s komunizmom, ktorý chcel tiež nahnať ženy do práce a deti do škôlky. Tiež o tom, aké absurdnosti vznikajú v krajinách, ktoré dôsledne presadzujú rodovú teóriu. Spomenuli aj fakt, že týmto sa budú verejné financie vyhadzovať na neoverené sociálne experimentovanie. Bolo výborné, že to ľudia mohli počuť naživo a „po lopate“, pretože text Stratégie a Akčného plánu je ťažko zrozumiteľný bežnému človeku a jeho tvorcovia (tvorkyne) sa veľmi neunúvali podať ho širokej verejnosti zrozumiteľným spôsobom.

Pre vysvetlenie: naša vláda plánuje schváliť dokumenty, ktoré mužom a ženám diktujú, čo majú robiť a čo nie. Ignorujú prirodzené rozdiely medzi pohlaviami, ženy chcú dostať do typicky „mužských“ povolaní a mužov do „ženských“. Stratégia zabúda na fakt, že ľudia sa o svojom povolaní rozhodujú slobodne a že ženy môžu vidieť svoju realizáciu aj v materstve a výchove detí. V očiach Stratégie sú deti prekážkou v kariére ich matky. Niektorí osvietení ideológovia (ideologičky) sa tvária, že vedia najlepšie, kde by sa ženy mali uplatniť a aké zamestnania by mali vykonávať. Keby skutočne chceli, aby sa ľudia slobodne rozhodovali o svojom živote, nespisovali by takéto pomýlené dokumenty a nepretláčali ich cez verejné inštitúcie.

Stratégia vychádza z predpokladu, že ženy sú vo všeobecnosti utláčané mužmi a treba ich oslobodiť. Vytvára dojem, že ženy musia súperiť s mužmi, aby si vybojovali svoju dôstojnosť. Že žena na materskej je menej prínosná ako žena v práci. Stratégia mieni ženám vrátiť ich slobodu tým, že im zabezpečí bezproblémový prístup k potratom a antikoncepcii. Plánuje „rodovo vzdelávať“ žiakov i učiteľov a kontrolovať zamestnávateľov „rodovými“ auditmi. Mne to pripomína totalitnú víziu, podľa ktorej treba celú spoločnosť prevychovať a donútiť vyznávať „rodové“ hodnoty. Všetkých nesúhlasiacich treba sankcionovať. Začína to naberať veľmi konkrétnu podobu.

Bohužiaľ, rodová ideológia je reálna hrozba a nie slamený panák, ako si myslí pani Pietruchová. My, na rozdiel od nej, nesedíme za zatvorenými dverami na ministerstve. My nepresadzujeme potichu radikálne myšlienky cez styky so štátnou mocou. My presadzujeme názory, na ktorých sa zhoduje zásadná časť našej spoločnosti. Stovky ľudí v Bratislave to názorne vyjadrili tým, že prišli na demonštráciu.

Autor: Martin Gazdík

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.