Vyšlo nové číslo Spravodajcu Fóra života

Nové tohtoročné číslo Spravodajcu Fóra života je zamerané na Deň počatého dieťaťa, ktorého kampaň sa nesie v znamení porovnania hodnoty orlieho vajca a nenarodeného dieťaťa. Kým zničenie zákonom chráneného orla je podľa zákona trestné, umelé ukončenie tehotenstva počatého dieťaťa je na slobodnom rozhodnutí ženy. V tomto duchu sa nesie aj úvodník a hlavná téma z pera koordinátora kampane Martina Gazdíka. Ďalšie zaujímavé články sa venujú psychológii žien s postabortívnym syndrómom (Daniela Obšajsníková) či pomoci ženám podstupujúcim násilie v rodinách (Anna Verešová). Poreferendovú reflexiu a analýzu aktuálnej témy troch biologických rodičov približuje autorka Mária Raučinová. V čísle nechýbajú udalosti z domova (Národný týždeň manželstva, stretnutie gynekológov v Banskej Bystrici, manifestácia proti prenasledovaniu kresťanov), udalosti zo sveta (Tarabellova správa, slová pápeža Františka o ženách), pravidelný príhovor europoslankyne A. Záborskej, oznamy a ponuka novej literatúry. Všetkých, ktorí chcú duchovne podporiť práva nenarodených detí,  povzbudzujeme zapojiť sa do modlitby Ruženca nenarodených. Viac o ňom v novom čísle 12. ročníka Spravodajcu Fóra života.

Jeho odber si môžete objednať na adrese kancelaria@forumzivota.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.