Pozvánka na konferenciu „Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky“

„Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky“ je názov odbornej konferencie, ktorú pripravuje Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v piatok 19. júna 2015 od 9:00 do 16:00 h v konferenčných priestoroch hotela Barónka v Bratislave – Rači. Uskutoční sa pri príležitosti 20. výročia vydania encykliky Evanjelium života.

Hlavnými témami odborného programu, ktorý sa pripravuje vo forme panelových diskusií, sú surogátne (náhradné) materstvo, starostlivosť o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta a aktuálne poznatky o problematike autizmu. Konferenciu otvorí predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Milan Lach, predseda Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS.

Odbornú spolu-garanciu konferencii poskytli Ústav zdravotníckej etiky SZU a Ústav medicínskej etiky a bioetiky v Bratislave. Podujatie je aj súčasťou kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (kredity). Aktualizovaný program, organizačné informácie a možnosť elektronického prihlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke www.kklz.sk.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.