On-line poradenstvo Fóra života bude reagovať na vaše otázky

Fórum života otvára na svojej internetovej stránke www.forumzivota.sk od 1. júla 2015 on-line poradňu s dvoma sekciami.

Téme prirodzených metód plánovania rodičovstva sa bude venovať absolventka náuky o rodine Mgr. Anna Siekelová, lektorka Billingsovej ovulačnej metódy, koordinátorka FŽ pre výchovu a vzdelávanie. So svojimi otázkami sa na ňu môžete obracať e-mailom na adrese: anka@forumzivota.sk.

Na problémy bioetického charakteru – najmä témy spojené so začiatkom a koncom života, výskumom na embryách, náhradným materstvom a reprodukčnou medicínou, ako aj farmáciou z pohľadu bioetiky bude odpovedať PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, aktivistka Fóra života, ktorá je od roku 2013 aj konzultantkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Na vaše otázky odpovie na e-mailovej adrese: maria@forumzivota.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.