Naučte nás niečo o manželstve – dotazník pre manželov

Fórum života sa už dlhodobo venuje mladým v oblasti výchovy a vzdelávania. Prednášame na základných, stredných a odborných školách. Žiakom a študentom približujeme témy o vzťahoch, manželstve, ochrane života, škodlivosti pornografii, nečakanom tehotenstve a pod. 

Naša spolupracovníčka Lívia Halmkan pripravila so stredoškolskými študentami dotazník o manželstve, ktorý má za cieľ priblížiť im ako manželia prežívajú svoj vzťah, s čím sa pasujú a čo sa doteraz naučili.

Výpovede a postrehy z dotazníka by mali viesť študentov k hlbšiemu porozumeniu manželstva so všetkou jeho krásou, náročnosťou i problémami. Cieľom je tiež pozbierať príbehy manželských kríz, aj tých ktoré skončili rozvodom, ale najmä tých, ktoré skončili zmierením. 

Na príprave tohto dotazníka sa podieľala mládež sama a väčšinu otázok kládli študenti.  Dotazník je anonymný a určený pre tých, ktorí žijú alebo žili v manželstve. 

>>DOTAZNÍK<<

Za jeho vyplnenie a šírenie Vám vopred ďakujeme!

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.