Prosíme o solidaritu a finančnú podporu pre pro-life projekty

Zo srdca ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa zapojili a v týchto dňoch sa ešte zapájate do podujatí pri príležitosti tohtoročného 25. marca – Dňa počatého dieťaťa. Krok za krokom sledujeme, ako sa pro-life povedomie na Slovensku rozvíja, z veľkej časti aj vďaka tejto kampani. Ešte stále je čo robiť, pretože mentalita spoločnosti nie je veľmi naklonená hodnotám tohto druhu, ale aj vďaka spätnej väzbe, ktorú máme od mnohých z vás, sledujeme, že nádej na svetlejšiu budúcnosť ochrany života od počatia tu skutočne je a má šancu pretaviť sa do reality.

Obraciame sa pri tejto príležitosti na vás s prosbou o  podporu, keďže zrealizovať množstvo akcií v rámci kampane Deň počatého dieťaťa je finančne veľmi náročné, a tohtoročný projekt si vyžiadal nemalé investície – či už išlo o zorganizovanie jubilejného XX. ročníka konferencie Vyber si život na tému Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu; trojdňového kurzu TeenSTAR programu, ktorý sa nám podarilo usporiadať aj s hosťovaním jeho zakladateľky Hanny Klaus z USA; Púte za život do Rajeckej Lesnej a Koncertu za život v podaní Komorného orchestra ZOE; grafické spracovanie a tlač vzdelávacích materiálov ku kampani; redizajn internetovej stránky a množstvo ďalších aktivít a podujatí. Peňažne náročné je aj riešenie projektov konkrétnej pomoci ako Zachráňme životy alebo Poradňa Femina v Leviciach, aj pokračujúca a tak veľmi potrebná profesionalizácia v rámci pro-life hnutia.

Prosíme vás o finančný príspevok podľa vašich možností. Pomôže nám aj symbolická suma vo výške 2 eurá poslaním darcovskej sms-ky s textom DMS SVIECKA na číslo 877, alebo môžete poslať príspevok priamo na číslo účtu v rámci verejnej zbierky IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295.

Vopred zo srdca ďakujeme za každú peňažnú pomoc!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.