V kampani Sviečka za nenarodené deti sa tento rok pozornosť sústredí na ženu

(Bratislava, 1. október 2019) –  Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Od roku 2003 každoročne na jeseň, v čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých desiatky dobrovoľníkov po celom Slovensku predávajú najmä v kostoloch,  ale aj na cintorínoch, v rodinných a pastoračných centrách  malé sviečky.

Celé podujatie má niekoľko rozmerov. Jedným z nich je hovoriť o téme, ktorá je ťažká – o umelých i spontánnych potratoch na Slovensku. Za rok 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7350 umelých potratov 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne a zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.

Zapálenie sviečky je silným symbolom a odkazom práve na tieto skutočnosti. „Tento rok sme sa zamerali na ženu, na ktorú sa v súvislosti s potratom sústredí najväčšia pozornosť,“ vysvetľuje Lucia Lalíková, koordinátorka kampane. „Plameň sviečky má viesť však aj k stíšeniu a k myšlienke na všetky nenarodené životy. Sme presvedčení, že nás to môže nasmerovať k lepšiemu pochopeniu prežívania každej ženy, ktorú zasiahla táto neľahká životná skúsenosť. V konečnom dôsledku toto pochopenie povedie aj ku skutočným riešeniam a konkrétnej pomoci.“

Peniaze, ktoré Fórum života získa predajom sviečok, budú smerovať práve do pokračovania a rozvíjania pomoci predovšetkým ženám a rodinám. Platforma už niekoľko rokov (od roku 2007) realizuje projekt Zachráňme životy. Darcovský systém, prepojenie pomáhajúcich organizácií a odborná práca s tehotnými ženami, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, vedie k tomu, že projekt dosahuje dlhodobo pozitívne výsledky. Za 12 rokov existencie sa vďaka nemu narodilo 159 detí.

Podobným spôsobom pomáhajú aj Centrá konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, Prešove a Snine. Sústredia sa najmä na ženy, ktoré sú týrané, čakajú choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej situácii.

Podstatnou súčasťou kampane sú aj v tomto roku dobrovoľníci. V tomto roku premiérovo dochádza aj k prepojeniu dobrovoľníkov kampane s dobrovoľníkmi v projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Fórum života od roku 2018 sieťuje pomáhajúce organizácie, buduje databázu organizácií a odborníkov sociálnej pomoci a vytvára kontaktné miesta a rodinné centrá po celom Slovensku. „Naším cieľom je, aby sme zo zbierky vedeli v budúcnosti podporiť fungovanie týchto centier. Pomoc sa tak decentralizuje mimo Bratislavy a bude dostupná ženám i rodinám čo najbližšie k ich bydlisku,“ vysvetľuje prepojenie Lucia Lalíková.

Zapojiť sa do príprav kampane je stále možné – Fórum života ocení prácu dobrovoľníkov, ktorí zorganizujú zbierku a predaj sviečok. Podrobné informácie, čo dobrovoľnícka práca prináša a prihlasovací formulár nájdu na kampaňovom webe www.sviecka.forumzivota.sk.

Sviečky sa začnú predávať od 19. októbra, kampaň vyvrcholí počas sviatku Pamiatky zosnulých 2.11.2019.

Kampaň je možné podporiť niekoľkými spôsobmi: kúpou sviečky v mieste predaja; zaslaním SMS s textom DMS SVIECKA na číslo 877 (cena SMS: 2 EUR); darovaním financií cez portál darujme.sk; bankovým prevodom na účet IBAN SK 0900 0000 0050 3335 7295.

 

Kontakt pre médiá: Margita Vanovčanová, magi@forumzivota.sk, 0918 999 526

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.