Poradenstvo a sprevádzanie v manželských krízach

Pozvánka na workshopy do Košíc: Poradenstvo a sprevádzanie v manželských krízach

V rámci projektu Medzigeneračná  solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, ktorý realizujeme vo všetkých krajoch Slovenska, vás pozývame na workshop s názvom:

Poradenstvo a sprevádzanie v manželských krízach

Akú pomoc dostávajú manželia v období manželskzch kríz?
Záleží spoločnosti na manželstve? Existujú adekvátne riešenia
v krízach vzťahu? Poznáte vhodné prístupy či programy pre
manželstvá v kríze? Ako sprevádzať?

Pozývame Vás k spoločnej diskusii v pracovných skupinách. Pre veľký záujem sme pripravili dva termíny:

11. január 2020 (sobota) | 9:00 – 12:30 a 22. január 2020 (streda)| 9:00 – 12:30
Teologická fakulta KU | Hlavná 89, Košice

Moderátor: Mgr. Mária Kucharčík, MSMF

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť na adrese: koordinatorkesk@forumzivota.sk , alebo
priamo v tomto formulári.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.