Pozývame na workshop o hospicovej a paliatívnej starostlivosti do Trenčína

Aká je východisková situácia? Čo sú najväčšia ohrozenia? Existujú konkrétne návrhy riešení?
Pozývame spoločne diskutovať a pracovať na workshope s názvom: 

Hospicová a paliatívna starostlivosť

Lektorky:
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Ing. Magdaléna Veselská, PhD., Dipl. Mgmt

28. január 2020 | 10:00
Hospic milosrdných sestier | Súvoz 739, Trenčín


Potvrďte prosím účasť na: koordinatortnsk@forumzivota.sk


Worskshop je súčasťou projektu Medzigeneračná solidarita a ľudská dôstojnosť, ktorý  je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.