Pozvánka do Nitry na workshop o komunikácii

Pozývame Vás na workskop:

AKO KOMUNIKOVAŤ S REŠPEKTOM
V ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH


spúšťače stresovej komunikácie

 efektívna a neefektívna komunikácia a dôsledky na mňa i na druhých

práca s vlastnou emocionalitou

 predchádzanie konfliktom

odporúčania ako riešiť konflikt, keď už vypukneWorkshop je vhodný pre rôzne cieľové skupiny a hierarchie v práci
(nadriadený – podriadený, kolega – kolega, učiteľ – žiak, poradca – klient).


Lektor: Mgr. Silvia Lidajová
5.február 2020 | 13:00 – 16:00
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6 | 949 01 Nitra

Potvrďte, prosím, účasť do 31.januára 2020 (Vaše meno, priezvisko,
mailová adresa) na: koordinatornrsk@forumzivota.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.


Photo by bantersnaps on Unsplash

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.