Centrum Femina – bližšie k ľuďom v ťažkej životnej situácií

Bratislava, 13. február 2020 Fórum života dnes oficiálne spustilo novú webovú stránku www.centrumfemina.sk. O možnosti poskytnutia pomoci sa tak dozvie ešte viac ľudí.  Za uplynulý rok Centrum konkrétnej pomoci Femina pomohlo 188 klientom vrátane 24 mužov.

Občianske združenie Fórum v života pokračuje v napĺňaní svojej vízie spoločnosti, v ktorej zostáva zachovaná ľudská dôstojnosť a je dostupná pomoc človeku v ťažkej životnej situácii. Aj preto otvorilo v regiónoch Levice, Snina a Prešov centrá konkrétnej pomoci Femina, o ktorých sa klienti doteraz dozvedeli z médií, či sociálnych sietí. Dnes pribudli aj informácie z novej webovej domény.

Femina poskytuje základné sociálne poradenstvo v oblasti prevencie násilia a diskriminácie. „Chceli by sme v prvom rade osloviť ženy, ktoré sa trápia v ťažkej životnej situácii, aby nabrali odvahu a ozvali sa nám. Rovnako je dôležité, aby ľudia z ich okolia, rodina, priatelia prejavili záujem o ich problémy. Veľmi často sa nám stáva, že nás potom kontaktujú, aby sa poradili, ako sa dá pomôcť niekomu inému,“ hovorí poradkyňa centra Anna Siekelová. Centrum konkrétnej pomoci Femina spolupracuje odborníkmi z oblasti práva, psychológie aj gynekológie.

V praxi sa stretávame s rôznymi formami násilia. Mení sa aj jeho forma a nie je to len v rodinách, ale aj mimo nich. 

Viac informácií na www.centrumfemina.sk

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.
Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.