STAN na podujatia Fóra života

Počas roka pripravujeme s našimi dobrovoľníkmi a regionálnymi koordinátormi viacero akcií. Najznámejšie sú Deň počatého dieťaťa – 25. marec a Sviečka za nenarodené deti (2.novembra). Počas letných mesiacov sme na festivaloch, kde diskutujeme o témach spojených s ochranou života. Projekt Tlakový hrniec priniesol nielen nový koncept diskusií, ale vytvoril aj skvelú edukatívnu hru Neviditeľný človek.

Doteraz sme mali jeden malý stan. Tento rok sa chceme viac zamerať na zviditeľňovanie Neviditeľného človeka a na nové aktivity potrebujeme nový stan. Preto sme veľmi radi, že sme dostali dar od spoločnosť Expodom a to výborný rýchlorozkladací nožnicový stan. Ďakujeme za tento sponzorský dar a už dnes sa tešíme na leto!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.